..:: Kronika parafialna ::..


01 - 2012


1 I - Rozpoczęliśmy Nowy Rok. Podczas pierwszej Mszy św. w naszym kościele modliliśmy się

       o błogosławieństwo Boże dla wszystkich parafian. Wiele osób uczestniczyło w dodatkowej

       Mszy św. odprawionej tego dnia o godz. 17.00.

 

2 I - Druga część odwiedzin kolędowych rozpoczęła się od ulicy Krętej.

 

6 I - W Święto Trzech Króli rozprowadzaliśmy kadzidło i kredę. Nasi parafianie zgodnie

        z polską tradycją chętnie okadzali w tym dniu swoje mieszkania, a kredą znaczyli drzwi

        swoich domów.

     - Po rannej Mszy św. odbyło się spotkanie opłatkowe ks. Proboszcza z członkiniami Żywego

       Różańca. Była okazja do podsumowania działalności tej grupy parafialnej za ostatni rok

       oraz do złożenia sobie pięknych życzeń i śpiewu kolęd.

 

16 I - Zakończyły się prace związane z położeniem kostki brukowej na drodze procesyjnej

          w wokół kościoła. Pogoda w ostatnich tygodniach dopisywała. Mrozu ani śniegu nie było.

          Panowie brukarze przystąpili teraz do drugiego etapu prac, związanych

          z uporządkowaniem terenu koło Domu Parafialnego.

 

19 I - Wieczorem na probostwie odbyło się spotkanie opłatkowe członków Parafialnej Rady

          Duszpasterskiej, Rady Ekonomicznej, Zespołu Charytatywnego Caritas, panów

          kościelnych, zelatorek Żywego Różańca oraz panów strażaków. Po podzieleniu się

          opłatkiem wszyscy uczestnicy spotkania włączyli się w śpiewanie kolęd. Ks. Proboszcz

          przedstawił sprawozdanie duszpasterskie o działalności grup parafialnych i podziękował

          wszystkim osobom za zaangażowanie w życie parafialne

 

20 I - Zakończyła się kolęda, która rozpoczęła się na początku Adwentu. Ks. Proboszcz po raz

          jedenasty odwiedził osobiście wszystkie rodziny naszej parafii. W naszej parafii kolędę

          przyjęło 1396 rodzin w 925 domach. Zamknięte pozostały drzwi 47 domów.

 

30 I - Zakończyły się prace na poddaszu mieszkalnym Domu Parafialnego, związane

          z wykonaniem ocieplenia i podbitki sufitowej. Prace trwały od 6 XII.

          Wszystkim panom dziękujemy.

 

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ

   

Fragmenty sprawozdania wygłoszonego w niedzielę 5.02.2012.

 

         Dzisiaj podobnie jak w poprzednich latach, staję przed Wami jako Wasz proboszcz, aby podsumować czas, który minął w naszej parafii i przedstawić Wam sprawozdanie w związku

z zakończeniem odwiedzin kolędowych. Ubiegły rok był dla nas bardzo ważny. 27 sierpnia przeżywaliśmy uroczystość dziesięciolecia naszej parafii. Podczas uroczystej Mszy św. ks. bp. Z. Fortuniak gratulował nam pięknego jubileuszu oraz wszystkich dokonań. Cieszył się, że nasza parafia się rozwija. Świadczą o tym co roku statystyki parafialne. W 2011 roku zostało ochrzczonych 48 dzieci, a zmarło 34 parafian. Wywieszonych zostało 35 zapowiedzi przedślubnych, zawartych zostało 20 małżeństw, do I Komunii św. przystąpiło 52 dzieci, a do sakrament bierzmowania przyjęły 44 osoby. Do naszego jubileuszu przygotowywaliśmy się od wielu miesięcy poprzez odnowienie Misji św., zorganizowanie festynu parafialnego, poświęcenie nowego krzyża u zbiegu ulic Mickiewicza i Niestrawskiego. Odbyły się również pielgrzymki do Ziemi Świętej, do Lourdes i La Salette we Francji, do Sandomierza i Kielc,

a także do Drezna. Pamiątką jubileuszu stał się folder o historii naszej parafii i piękny obraz

bł. Jana Pawła II, namalowany do naszego kościoła przez p. Danutę Piątkowiak z Poznania. Ramę do obrazu wykonał p. Stanisław Klupś, a złocenia p. Bogdan Tytus Puchalski. Doczekaliśmy się również ogrzewania nawiewowego w naszym kościele. W czasie ostatnich dużych mrozów dzięki ogrzewaniu, udaje się nam w kościele podnieść temperaturę z 4 do ponad 10 stopni ciepła. W ubiegłym roku została również zamontowana pod chórem ozdobna kuta krata, wykonana przez p. Bogdana Tytusa Puchalskiego z Poznania. Krata zabezpiecza kościół w ciągu dnia prze włamaniem i dewastacją. W jej centralnej części znajduje się trójkąt, który symbolizuje Boga w Trójcy Jedynego. W trójkącie widać wyciągniętą z nieba rękę Boga Stwórcy. Od trójkąta rozchodzą się promienie i zawirowania, które symbolizują wszechświat stworzony przez Boga. Te wszystkie dokonania na pewno cieszą. Cieszy nas też, że w nowy rok weszliśmy bez długów. Jestem Wam winien szczególną wdzięczność za to, że pomagacie mi w trosce o naszą parafię i nasz kościół, który staje się z roku na rok coraz piękniejszy. Pod koniec stycznia br. zakończyły się prace przy drodze procesyjnej w wokół kościoła, związane

z położeniem kostki brukowej. Drugi etap prac obejmie uporządkowanie terenu przy Domu Parafialnym. Gdy pogoda się poprawi zostanie położona kostka również na placu za krzyżem

i drodze dojazdowej do Domu Parafialnego. Cieszą nas też prace prowadzone na budowie Domu Parafialnego. W minionym roku zostały wykonane instalacje grzewcze w piwnicach, wylana została tam również betonowa posadzka. Na parterze zostały położone płytki na podłodze we wszystkich pomieszczeniach oraz w ubikacjach. Znajdująca się tam sala parafialna została wyposażona również w tablicę, 25 stołów lekcyjnych i 50 krzeseł. Kilka dni temu zakończyły się trwające od dwóch miesięcy prace na poddaszu mieszkalnym, związane

z wykonaniem ocieplenia i podbitki sufitowej. W najbliższym czasie, chcielibyśmy wykonać tam także instalacje grzewcze, wylać betonową posadzkę, a następnie wykonać prace wykończeniowe w części pomieszczeń przeznaczonych na wikariat. Wielu z Was na kolędzie pytało o drugiego księdza w naszej parafii. Prosiliśmy o niego ks. bp. Z. Fortuniaka już

w czasie uroczystości dziesięciolecia naszej parafii. Ks. Biskup powiedział wtedy, że wie

o tym, że parafia pożegowska się rozrasta i potrzeby duszpasterskie rosną. Przypomniał również, że trzeba naprzód zakończyć prace budowlane w Domu Parafialnym na wikariacie

i dopiero wtedy wystąpić z prośbą o przydzielenie do parafii wikariusza. Myślę, że szczególna okazja ku temu będzie w czasie wizytacji ks. Arcybiskupa w naszej parafii. Dokona się ona pod koniec kwietnia. Na pewno obok różnych spotkań z wiernymi i bierzmowania młodzieży będzie czas, aby pokazać ks. Arcybiskupowi nową część osiedla i poprosić o przysłanie do naszej parafii drugiego księdza. Wielu parafian pytało na kolędzie również o termin I Komunii św. dzieci, które we wrześniu rozpoczęły naukę w pierwszej klasie. Zgodnie z pismem z Kurii Metropolitalnej, które odczytałem w kościele przed świętami, dzieci klas pierwszych realizują naukę religii już wg nowego programu i nowych podręczników. Przystąpią one do I Komunii

w klasie trzeciej w 2014 roku.

       Od ponad dziesięciu lat kroczymy wspólnie drogą, która prowadzi nas do Jezusa. Dzisiaj pragnę Wam serdecznie podziękować za Waszą obecność na Mszach św. i przystępowanie do sakramentów św. Bardzo się cieszę, że mogę zawsze liczyć na Wasze zaangażowanie

i ofiarność. Dziękuję za piękne przyjęcie mnie w Waszych domach na kolędzie. Kolędę przyjęło łącznie 1396 rodzin w 925 domach. Zamknięte były drzwi 47 domów. Cieszyłem się

z Waszej życzliwości i troski o naszą parafię. Smuciłem się razem z Wami, kiedy mówiliście

o swoich problemach małżeńskich, rodzinnych i zawodowych. Zawsze namawiałem do porozumienia i zgody, a przede wszystkim do wspólnej, rodzinnej modlitwy. Wszystkich Was zachęcam do tego, by trwać przy Jezusie na naszej drodze. Dbajmy o naszą wiarę, dając piękne świadectwo dzieciom i młodzieży. Troszczmy się o to, by nasze rodziny były szczęśliwe i mocne Bogiem. Niech we wszystkich domach naszej parafii panuje Boży pokój i zgoda. Wykorzystajmy dobrze czas nowego roku. Czas, który mija już nigdy nie powróci. Dlatego trzeba go dobrze przeżyć z pożytkiem dla siebie i bliźnich.

 

 

                                                                                   Ks. kanonik Przemysław Maciejewski

                                  Proboszcz

 

 

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano w styczniu 2012

 

Sakrament chrztu św. przyjęli:

Eryk Macedoński, Karolina Furmanek.

 

Odszedł do Pana:

Stanisław Matuszak, lat 97, ul. Poznańska 164.

 

Popielec 22.02.2012 - Msze św. o godz. 7.30, 9.00, 11.00, 17.00 i 18.00.

 

Adres probostwa: Gostyń ul. Słowackiego 37.

                 Telefon: 575-18-99.

 

Nowy numer konta parafialnego:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu

09 8678 0005 0010 0100 3043 0001.