..:: Kronika parafialna ::..


03 - 2010


1 III - Rozpoczęły się parafialne rekolekcje dla dorosłych i szkolne rekolekcje dla dzieci ze

         Szkoły Podstawowej nr 5 prowadzone przez o. Arkadiusza Sędzielowskiego z klasztoru

         oblatów w Gdańsku. Ojcu misjonarzowi bardzo dziękujemy za piękne nauki w które

         z uwagą wsłuchiwało się wielu parafian.

 

11 III - Na parterze Domu Parafialnego zakończyły się prace związane z rozprowadzeniem

            instalacji centralnego ogrzewania. Wykonawcy prac serdecznie dziękujemy.

 

15 III - Początek rekolekcji dla młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych . Poprowadził je

            ks. dr Rafał Ostrowski- proboszcz z Siemowa. Ks. Rafałowi serdecznie dziękujemy za

            piękne nauki, którymi zainteresował młodzież i liczne grono nauczycieli.

 

19 III -  Spotkanie Rady Budowlanej z p. Leszkiem Łapawą z Zakładu Techniki Wentylacyjnej

             w sprawie wykonania kratek na kanały wentylacyjno-grzewcze w naszym kościele.

             W najbliższym czasie zostanie opracowana szczegółowa oferta wykonania instalacji

             grzewczej naszego kościoła.

 

21 III - Podczas uroczystej Mszy św. o godz. 9.00 modliliśmy się w intencji gostyńskich

            rzemieślników. Za dar ołtarza – futerał do przechowywania monstrancji serdecznie

            dziękujemy.

 

          - Przed kościołem odbyła się zbiórka do puszek na zorganizowanie akcji „Zajączek” dla

            dzieci z rodzin gorzej sytuowanych. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

 

24 III - Po południu wielu parafian skorzystało ze spowiedzi przygotowującej do przeżycia świąt

            wielkanocnych.

          - Wieczorem odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci klas drugich. Omówiono szczegóły

            przygotowania do I spowiedzi św., która została zaplanowana na czwartek 8 kwietnia.

 

25 III - W uroczystość Zwiastowania Pańskiego modliliśmy się w kościele o poszanowanie

            życia ludzkiego. Po raz drugi w naszej parafii odbyła się Duchowa Adopcja Dziecka

            Poczętego, która wiąże się z podjęciem dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji

            dziecka jeszcze nienarodzonego, a którego życie jest zagrożone. Do Duchowej Adopcji

            przystąpiło 20 osób. Życzymy wytrwania w podjętych zobowiązaniach.

 

27 III - Pan Szymon Pawliczak z Lubonia w zakrystii zainstalował nowy wzmacniacz do

            nagłośnienia kościoła. Poprzedni służył nam ponad osiem lat i ostatnio uległ poważnej

            awarii. Koszt zakupu wyniósł 2.800 zł.

 

30 III - Odbyło się spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas podczas którego omówiono sprawy

            związane z przygotowaniem paczek świątecznych dla biedniejszych rodzin naszej parafii.

 

31 III - Kolejne spotkanie przygotowujące naszych parafian do udziału w lipcowej pielgrzymce

            na Węgry. Na wyjazd zapisało się dotychczas 25 osób.

 

                                                                                                        Ks. Przemysław Maciejewski

                                     Proboszcz

 

 

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ

   

W ramach przygotowania do majowej uroczystości poświęcenia naszego kościoła parafialnego zaraz po świętach wielkanocnych rozpocznie się malowanie świątyni. Będzie ono symbolicznym zakończeniem prowadzonych od dziewięciu lat prac wewnątrz kościoła.

W przyszłości do wykonania pozostanie jedynie instalacja grzewcza związana z montażem pieca w pomieszczeniu pod zakrystią u wylotu kanałów wentylacyjnych, a na zewnątrz tynkowanie ścian: północnej i południowej oraz wykonanie dalszej części drogi procesyjnej. Malowanie kościoła będzie nie tylko okazją do odświeżenia zabrudzonych już ścian i sufitów, ale również do nałożenia na ściany kolorów, które sprawią, że wnętrze kościoła jeszcze bardziej ożyje i stanie się piękniejsze. Zakres prac jest ogromny i obejmuje sześć punktów:

1. Sufit - sklepienie w nawie głównej: szpachlowanie z zatopieniem siatki z włókna szklanego,

    szpachlowanie nawierzchniowe, gruntowanie i malowanie farbą keim optil. Powierzchnia

    całkowita sufitu- 428,50 m kw.

2. Ściany wewnątrz bryły kościoła z pominięciem ściany ołtarzowej: likwidacja zarysowań,

    gruntowanie i dwukrotne malowanie farbą keim optil. Powierzchnia całkowita ścian - 623,50

    m kw.

3. Sufit w nawie bocznej, nad chórem oraz nad kruchtą: wyprawki, likwidacja zarysowań,

    gruntowanie i dwukrotne malowanie farbą keim optil. Powierzchnia całkowita sufitu - 154 m

    kw.

4. Ściana ołtarzowa prezbiterium: likwidacja spękań i zarysowań, wykonanie szczeliny

    dylatacyjnej pomiędzy płaskorzeźbą drewnianą wokół tabernakulum, usunięcie fakturowanej

    powierzchni w części przeznaczonej jako ekran do rzutnika, wykonanie powłoki barwnej

    w technologii restauro lasur-keim, woskowanie. Powierzchnia całkowita ściany- 72,70 m kw.

5. Balustrada na chórze: renowacja, oczyszczenie oraz malowanie powierzchni

     z woskowaniem. Powierzchnia całkowita balustrady- 7,5 m kw.

6. Balustrada na zewnątrz przy wejściu do zakrystii: ujednolicenie powierzchni, malowanie

    farbą elewacyjną, osadzenie ćwierćokręgów w naroże górne otworu o promieniu

    zewnętrznym 70 cm i przekroju kwadratowym o boku 10 cm.

    Powierzchnia całkowita balustrady- 6,5 m kw.

Prace rozpoczną się od szpachlowania sufitu w nawie głównej i powinny zakończyć się

w ciągu miesiąca. W tym czasie musimy liczyć się z pewnymi niedogodnościami: m. in. trzeba będzie usunąć płaskowniki oddzielające poszczególne ławki, tak aby podczas pracy, ławki można było swobodnie przestawiać. Wszystkie Msze św. i nabożeństwa będą odprawiane normalnie, tak jak do tej pory. Prace zostaną sfinansowane z ofiar składanych na tacę począwszy od kwietnia aż do końca roku. Nową inwestycję zawierzam Patronowi naszej parafii - bł. Edmundowi. Wszystkich parafian bardzo proszę o modlitwę i ofiarność.

 

 

                                                                                          Ks. Przemysław Maciejewski

                                  Proboszcz

 

 

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano w marcu 2010

 

Sakrament chrztu św. przyjęli:

Filip Skrzypczak, Szymon Duda, Piotr Nowak, Jakub Pietrzak, Ksawery Wojciech Wielgosz, Zuzanna Zielińska.

 

Odeszli do Pana:

Halina Górska l.96, ul. Kochanowskiego 62,

Bronisław Nowak l.70, ul. Pionierska 15.