..:: Kronika parafialna ::..


03 - 2015


2 III - Odbyło się spotkanie z katechetami uczącymi religii w Szkole Podstawowej Nr 5

          w sprawie zaangażowania dzieci w przeżywanie Wielkiego Postu i przygotowania

          rekolekcji szkolnych.

 

4 III - Początek rekolekcji dla młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych . Poprowadził

          je ks. Maciej Kweiser z Kościana. Dziękujemy za piękne nauki, którymi zainteresował

          młodzież i liczne grono nauczycieli.

 

5 III - Odbyło się kolejne spotkanie z zelatorkami wszystkich róż różańcowych naszej parafii.

         Ks. Proboszcz podziękował matkom różańcowym za prowadzenie codziennego różańca

         w kościele i za złożoną ofiarę na organy.

 

8 III - Rozpoczęły się parafialne rekolekcje dla dorosłych i szkolne rekolekcje dla dzieci,

         prowadzone przez o. Ryszarda Kuczerę z klasztoru oblatów w Gdańsku. Ojcu Ryszardowi

         bardzo dziękujemy za wygłoszone nauki.

 

17 i 24 III - Rozpoczęły się prace związane z budową organów piszczałkowych do naszego

                   kościoła. Na chórze została zamontowana szafa organowa. Umieszczono w niej

                   pierwsze piszczałki.

 

24 III - Spotkanie z rodzicami dzieci klas trzecich. Omówiono szczegóły przygotowania do

            pierwszej spowiedzi św.

 

25 III - Ks. Proboszcz spotkał się z dziećmi z klas trzecich i ich rodzicami. Podczas

            specjalnego nabożeństwa dokonał poświęcenia medalików dzieciom komunijnym.

            Dzieci pięknie modliły się w intencji dobrego przygotowania serca do I Komunii św.

            Na koniec oddały się w opiekę Matce Najświętszej.

 

25 III - W uroczystość Zwiastowania Pańskiego modliliśmy się w kościele o poszanowanie

           życia ludzkiego. Po raz kolejny w naszej parafii odbyła się Duchowa Adopcja Dziecka

           Poczętego, która wiąże się z podjęciem dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji

           dziecka jeszcze nienarodzonego, a którego życie jest zagrożone. Do Duchowej Adopcji

           przystąpiło 18 osób. Życzymy wytrwania w podjętych zobowiązaniach.

 

25 III - Wieczorem odbyło się spotkanie członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

            Podczas spotkania dokonano podsumowania okresu Wielkiego Postu w naszej parafii

            oraz udziału dzieci i dorosłych w rekolekcjach i nabożeństwach. Ks. Proboszcz

            przedstawił program nabożeństw Wielkiego Tygodnia.

 

26 III - W naszej parafii odbyła się spowiedź wielkopostna z udziałem kapłanów z dekanatu.

            Ze spowiedzi skorzystało wielu parafian.

 

26 III - Rozpoczęła się autokarowa pielgrzymka młodzieży naszej archidiecezji do Rzymu.

           Głównym celem pielgrzymki jest udział młodzieży w spotkaniu z Ojcem św. Franciszkiem

           w Niedzielę Palmową. W pielgrzymce wziął udział również delegat młodzieży z naszej

           parafii.

 

28 III - W Domu Parafialnym odbyło się spotkanie dzieci klas trzecich z ks. Proboszczem.

            Spotkanie dotyczyło przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi św.

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano w marcu 2015

 

Sakrament chrztu św. przyjęli:

Igor Łukasz Łagodziński, Antonina Wojtkowiak, Julia Marta Sobkowiak.

 

Odeszli do Pana:

Helena Wdziekońska, lat 87, ul. Kręta 18,

Marianna Łakoma, lat 92, ul. Kochanowskiego 81a,

Maria Sadzka, lat 89, ul. Poznańska 50,

Stanisława Wojciechowska, lat 89, ul. Podleśna 4a.