..:: Kronika parafialna ::..


03 - 2017


1 III - Obrzędem posypania głów popiołem rozpoczęliśmy przeżywanie Wielkiego Postu.

          We Mszach św. wzięło udział wielu parafian.

 

2 III - Kolejne spotkanie nowej grupy parafialnej: „Wspólnoty”. Był wspólny śpiew, modlitwa

          i nauczanie. Zapraszamy na spotkanie w czwartek 6 kwietnia o godz. 19.00 w Domu

          Parafialnym.

 

6 III - Początek rekolekcji dla młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych. Poprowadził je ks. Piotr

         Michalak z parafii św. Małgorzaty w Gostyniu. Dziękujemy za piękne nauki, którymi

         zainteresował młodzież i liczne grono nauczycieli.

 

7 III - Odbyło się spotkanie z katechetami uczącymi religii w Szkole Podstawowej Nr 5, które

          dotyczyło zaangażowania dzieci w przeżywanie Wielkiego Postu i przygotowania scenki

          teatralnej podczas rekolekcji szkolnych.

 

8 III - Odbyło się kolejne spotkanie z zelatorkami wszystkich róż różańcowych naszej parafii.

          Ks. Proboszcz podziękował matkom różańcowym za prowadzenie codziennego różańca

          w kościele i poprosił o udział w rekolekcjach i wizytacji.

 

12 III - Rozpoczęły się parafialne rekolekcje dla dorosłych i szkolne rekolekcje dla dzieci,

            prowadzone przez o. superiora Krzysztofa Ziętkowskiego z klasztoru oblatów w

            Poznaniu. Ojcu Superiorowi bardzo dziękujemy za wygłoszone nauki.

 

16 III - Odbyło się modlitewne czuwanie w naszym kościele. Wielbienie rozpoczęło się od

            wieczornej Mszy św. z udziałem zespołu muzycznego i grupy ewangelizacyjnej.

            Była też specjalna katecheza. Kolejne czuwanie 20 kwietnia. Zapraszamy.

 

19 i 20 III - Odbyła się wizytacja kanoniczna naszej parafii. Ks. biskup Zdzisław Fortuniak mówił

                    kazania na Mszach św., spotkał się z przedstawicielami grup parafialnych oraz

                    chorymi, odwiedził Szkołę Podstawową Nr 5 i Zespół Szkół Zawodowych.

                    Odbyły się również spotkania z katechetami oraz Parafialną Radą Duszpasterską

                  i Ekonomiczną.Ks. Biskup udzielił młodzieży klas trzecich sakramentu bierzmowania.

 

22 III - Zakończyło się zbieranie opatrunków w ramach akcji: „Opatrunek na ratunek”.

            Dziękujemy dzieciom, dorosłym i katechetom. Zebraliśmy kilka ogromnych worków

            opatrunków, plastrów, gazików, bandaży itp. Dary zostały przewiezione do siedziby

             fundacji Redemptoris Missio w Poznaniu. Zostaną one wysłane do szpitali w Kamerunie.

             Bóg zapłać.

 

25 III - W uroczystość Zwiastowania Pańskiego modliliśmy się w kościele o poszanowanie

            życia ludzkiego. Po raz kolejny w naszej parafii odbyła się Duchowa Adopcja Dziecka

            Poczętego, która wiąże się z podjęciem dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji

            dziecka jeszcze nienarodzonego, a którego życie jest zagrożone. Do Duchowej Adopcji

            przystąpiło 19 osób. Życzymy wytrwania w podjętych zobowiązaniach.

 

29 III - Spotkanie z rodzicami dzieci klas trzecich. Omówiono szczegóły przygotowania do

            pierwszej spowiedzi św.

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano w marcu 2017

 

Sakrament chrztu św. przyjęli:

Igor Nadolny, Kacper Kahlert.

 

Odeszli do Pana:

Mieczysława Bryl, lat 90, ul. Prusa 19,

Pelagia Balcerzak, lat 90, ul. Poznańska 139,

Irena Radajewska, lat 82, ul. Starogostyńska 2/2,

Czesław Konury, lat 65, ul. Poznańska 150a.