..:: Kronika parafialna ::..


04 - 2013


 

7 IV -  W święto Miłosierdzia Bożego parafianie zgromadzili się przed obrazem: Jezu ufam

           Tobie na popołudniowej modlitwie uwielbienia w godzinie miłosierdzia.

           Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia odbyła się uroczysta Msza św.

           ze specjalnym kazaniem na temat Bożego Miłosierdzia.

 

8 IV - W uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeniesioną na pierwszy dzień po oktawie

          Świąt Wielkanocnych, modliliśmy się w kościele o poszanowanie życia ludzkiego.

          Po nabożeństwie różańcowym została odprawiona uroczysta Msza św., połączona

          z przystąpieniem do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa Adopcja wiąże się

          z podjęciem dziewięciomiesięcznej modlitwy w intencji dziecka jeszcze nienarodzonego,

          a którego życie jest zagrożone w łonie matki. Do Duchowej Adopcji przystąpiło 18 osób.

          Wszystkim życzymy wytrwania w podjętych zobowiązaniach. Duchowa Adopcja Dziecka

          Poczętego odbyła się w naszej parafii po raz szósty.

 

11 IV - Rozpoczęły się prace związane z położeniem kostki na drodze dojazdowej do garaży

            w Domu Parafialnym. Przy okazji została przywieziona ziemia do uporządkowania

            skarpy od strony ul. ks. Jana Twardowskiego.

 

10 i 17 IV - Odbyły się spotkania Parafialnej Rady Ekonomicznej i Duszpasterskiej. Dokonano

                    podsumowania wykonanych ostatnio prac wykończeniowych w Domu Parafialnym,

                    a także działalności wszystkich grup parafialnych. Podsumowano również Wielki

                    Tydzień w naszej parafii i omówiono sprawy związane z dalszym rozwojem życia

                    parafialnego w przeżywanym obecnie Roku Wiary.

 

14 IV - Rozpoczęliśmy przeżywanie Tygodnia Biblijnego. Ks. Proboszcz w kazaniach przez cały

             tydzień zachęcał parafian do regularnej lektury Pisma św. Przed środową nowenną do

             Matki Bożej odbyło się również nabożeństwo biblijne, połączone z rozważaniami

             różańcowymi.

 

20 IV - Członkowie naszej Parafialnej Rady Duszpasterskiej uczestniczyli w spotkaniu

             formacyjnym Parafialnych Rad Duszpasterskich w Śremie.

 

22 IV - Rozpoczęła się gostyńska pielgrzymka do Fatimy. Wielu przeżyć dostarczył udział

            w wieczornych procesjach fatimskich ze świecami. Mieliśmy okazję modlić się również

            przy grobach bł. Franciszka i bł. Hiacynty, a także siostry Łucji. W modlitwie

            pamiętaliśmy o naszej parafii i dobrodziejach.

 

30 IV - Podczas uroczystej Mszy św. z okazji Dnia Patrona Szkoły Podstawowej Nr 5:

            ks. Franciszka Olejniczaka, modliliśmy się w intencji uczniów, wychowawców

            i nauczycieli. Po Mszy św. dzieci przedstawiły informacje o życiu swojego Patrona,

            a następnie odbył się „Bieg po zdrowie” w lesie przy ul. Starogostyńskiej.

 

 

 

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ

   

W dniach od 22 do 27 kwietnia br. odbyła się gostyńska pielgrzymka do Fatimy.

Wzięli w niej udział proboszczowie czterech parafii gostyńskich oraz mieszkańcy naszego miasta i okolic. Pierwszego dnia udaliśmy się autobusem na lotnisko do Berlina, skąd odlecieliśmy samolotem do Lizbony. Wieczorem dotarliśmy autobusem do Fatimy. Po kolacji odmówiliśmy różaniec w kaplicy objawień i uczestniczyliśmy w procesji fatimskiej. Drugiego dnia rano poszliśmy na Mszę św. do Sanktuarium, a potem odwiedziliśmy Bazylikę z grobami bł. Franciszka, bł. Hiacynty i siostry Łucji. Byliśmy również na Drodze Krzyżowej i w pobliskim Aljustrel, aby zobaczyć domy w których mieszały dzieci: Franciszek, Hiacynta i Łucja. Byliśmy także na miejscu objawień Anioła i mieliśmy okazję zapoznać się z treścią objawień fatimskich. Po południu było dużo czasu na indywidualną modlitwę w Sanktuarium przy figurze Matki Bożej. Wieczorem wszyscy uczestniczyli w różańcu i procesji fatimskiej ze świecami. Kolejny dzień rozpoczęliśmy od Mszy św. w Bazylice, a następnie pojechaliśmy do klasztoru Santa Maria da Victoria w Batalha. Mogliśmy zobaczyć piękne mury klasztoru wzniesione

w stylu manuelińskim dla upamiętnienia decydującego zwycięstwa nad Hiszpanią w XIV wieku. Widzieliśmy groby królewskie, krużganki, kapitularz i Grób Nieznanego Żołnierza. Odwiedziliśmy również klasztor Santa Maria w Alcobaca. W panteonie królewskim oglądaliśmy grobowce królowych i infantów z pierwszej dynastii. Podziwialiśmy komnaty królewskie z posągami królów portugalskich i cennymi polichromiami. Mieliśmy także okazję zobaczyć piękne miasteczko Obidos ze średniowiecznymi murami. Wieczorem po kolacji wszyscy kolejny raz uczestniczyli w różańcu i procesji fatimskiej ze świecami. Czwarty dzień naszej pielgrzymki związany był z opuszczeniem Fatimy i przyjazdem do miasta templariuszy - Tomar w którym znajduje się okazały klasztor Zakonu Chrystusa Pana. Po zwiedzeniu klasztoru udaliśmy się do Santarem – miasta cudu eucharystycznego, aby w miejscowym kościele uczestniczyć we Mszy św. Wieczorem przy kolacji w Lizbonie, mieliśmy okazję wysłuchać pięknych pieśni portugalskich śpiewanych w stylu fado. Następnego dnia rozpoczęliśmy zwiedzanie Lizbony. Odwiedziliśmy klasztor Hieronimitów z grobem Vasco

da Gamy, pomnik żołnierzy poległych w kampaniach afrykańskich, wieżę Belem z punktem startowym wielu podróży geograficznych, pomnik Żeglarzy i katedrę. Odbyliśmy również spacer urokliwymi uliczkami dzielnicy Baixa, oglądaliśmy panoramę miasta ze szczytu 40 metrowego tarasu widokowego zabytkowej windy i uczestniczyliśmy we Mszy św. w kościele św. Antoniego, zbudowanym na miejscu domu w którym urodził się św. Antoni. Ostatni dzień naszej pielgrzymki związany był z powrotem do Gostynia. Pielgrzymka była bardzo udana. Mieliśmy dużo okazji do modlitwy, podziwiania pięknych kościołów i zabytków, a także przyrody. Wszyscy uczestnicy naszego wyjazdu wrócili zadowoleni. Podczas pielgrzymki została zakupiona w Fatimie metrowa figura Matki Bożej, która od maja do października będzie noszona w procesjach fatimskich z Fary na Świętą Górę.

    w Godzinie Miłosierdzia z koronką do Bożego Miłosierdzia.

 

 

 

                                                                                   Ks. kanonik Przemysław Maciejewski

                                  Proboszcz

        

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano w kwietniu 2013

 

Sakrament chrztu św. przyjął:

Dawid Piotr Kostrzewski, Kornelia Mikołajczak, Pola Antonina Łada, Szymon Radała,

Piotr Kosmalski, Aleks Andrzejewski.

 

Sakrament małżeństwa zawarli:

Marcin Biernat i Magdalena Klupczyńska,

Mateusz Szymkowiak i Justyna Anna Gorynia.