..:: Kronika parafialna ::..


05 - 2010


1 V - W naszym kościele rozpoczęły się nabożeństwa majowe i Apele Jasnogórskie.

         Codziennie modliliśmy się w bardzo wielu intencjach. Matce Bożej przez cały maj

         polecaliśmy rodziny z poszczególnych ulic naszej parafii.

 

6 V - W związku z malowaniem kościoła u wylotu kanałów grzewczych zamontowane zostały

         żaluzje i kratki wentylacyjne, którymi w przyszłości w zimie do kościoła będzie docierało

         ciepłe powietrze. Wykonawcom prac serdecznie dziękujemy. W najbliższym czasie

         zostanie opracowany kosztorys podłączenia pieca do kanałów grzewczych.

 

9 V - Po raz pierwszy 62. dzieci klas drugich przystąpiło uroczyście do Komunii św. Uroczystość

         była bardzo piękna. Przez cały tydzień dzieci gorliwie uczestniczyły w nabożeństwach

         białego tygodnia. Jeszcze nigdy w naszym kościele nie przystąpiło do I Komunii św. tak

         wiele dzieci. Bogu niech będą dzięki !

 

11 V - W budowanym Domu Parafialnym zostały zamontowane drzwi Porta we wszystkich

           pomieszczeniach znajdujących się na parterze. Panom za montaż drzwi dziękujemy.

 

12, 19 V - Odbyły się spotkania z członkami Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej

                  Rady Ekonomicznej oraz Rady Osiedla Pożegowo. Spotkania dotyczyły spraw

                  związanych z przygotowaniem festynu parafialnego i uroczystości konsekracji

                  naszego kościoła.

 

16 V - Ks. Robert Klemens ze Świętej Góry rozpoczął głoszenie Misji Świętych

           przygotowujących nas do uroczystości konsekracji naszego kościoła. Były to pierwsze

           w historii naszej parafii Misje Święte. Przez cały tydzień w piękne nauki wsłuchiwało się

           wielu wiernych. Na zakończenie Misji przed kościołem został poświęcony krzyż misyjny

           z pamiątkową tabliczką. Zdjęcia z Misji zostały zamieszczone na parafialnej stronie

           w internecie.

 

26 V - W ramach przygotowań do naszych uroczystości przed kościołem zostały wykonane

           prace ziemne związane z posadzeniem drzewek i krzewów oraz posianiem trawy.

           Za wykonaną pracę dziękujemy.

 

28 V - Nabożeństwo majowe odbyło się przy krzyżu u zbiegu ulic Mickiewicza i Niestrawskiego.

           Modliliśmy się w intencji całej parafii i naszych dobrodziejów. Na koniec zaśpiewaliśmy

           Apel Jasnogórski oddając się w opiekę Matce Bożej.

 

29 V - Zakończyły się prace związane z malowaniem kościoła, które rozpoczęły się 7 kwietnia.

           Nasz kościół bardzo wypiękniał. Panom malarzom za terminowe ukończenie prac

           i wszystkim parafianom za złożone na ten cel ofiary dziękujemy.

 

30 V - Na stadionie odbył się nasz Wielki Festyn Parafialny zorganizowany przy współudziale

           Rady Osiedla Pożegowo.

 

31 V - Ks. arcybiskup Stanisław Gądecki po dziewięciu latach od powstania naszej parafii,

           dokonał uroczystej konsekracji naszego kościoła. Bogu niech będą dzięki !

 

                                                                                                 

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ

   

   „Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa 

    Chrystusa”. Ef. 5,20.

 

Miniony miesiąc był dla naszej parafii wyjątkowy pod każdym względem. Przez cały maj czciciele Matki Bożej gromadzili się na codziennych nabożeństwach majowych i Apelach Jasnogórskich. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy często mimo niepogody przychodzili na wspólną modlitwę. Modliliśmy się w intencji naszej parafii, dobrodziejów naszego kościoła, a zwłaszcza osób, które wsparły jego malowanie. Wielkim wydarzeniem były dla nas Misje Święte. Dziękuję wszystkim parafianom, którzy wzięli w nich udział. Bardzo się cieszyłem, że tak wielu z Was skorzystało z zaproszenia, by przygotować swoje serce

i duszę na uroczystość konsekracji naszego kościoła. Pięknie przeżyliśmy drogę krzyżową idąc z krzyżem ulicami Konopnickiej i Pionierską. Dziękuję mieszkańcom tych ulic za przystrojenie okien swoich domów. Wielu podczas Misji ze wzruszeniem przeżywało odnowienie przysięgi małżeńskiej, a także błogosławieństwo małych dzieci. Bardzo wiele osób zaangażowało się w przygotowanie Wielkiego Festynu Parafialnego. Bardzo serdecznie dziękuję członkom Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej, Radzie Osiedla Pożegowo, a także wszystkim osobom z Komitetu Organizacyjnego, jak również tym, którzy włączyli się w jakikolwiek sposób poświęcając swój czas i siły w przygotowanie naszej zabawy. Dziękuję panom, którzy poprowadzili nasz festyn, zadbali o nagłośnienie

i przygotowanie sceny. Dziękuję dzieciom z Przedszkola nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 5, tancerzom z Desperado i dzieciom za pokaz Taekwondo. Dziękuję za występy Borkowiakom, Piaskowianom, a także ks. Robertowi Klemensowi. Dziękuję paniom za przygotowanie placków, a strażakom za podłogę na występy i pyszną grochówkę. Dużym zainteresowaniem cieszyły się nasze loterie dla dzieci – każdy los wygrywa i dla dorosłych. Dziękuję matkom różańcowym i wszystkim osobom, które pomogły w rozprowadzeniu losów, a także paniom, które zajęły się przygotowaniem nagród dla dzieci oraz wszystkim firmom i osobom prywatnym, parafianom i spoza parafii za ufundowanie nagród na loterie. Miesiąc maj zakończyliśmy przeżyciem konsekracji naszego kościoła, dokonanej przez ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu kościoła

i Domu Parafialnego na naszą uroczystość. Dziękuję ks. Marcinowi Nowakowi za pomoc

w przygotowaniu liturgii i panu organiście Janowi Gogółowi za przygotowanie i poprowadzenie śpiewów. Dziękuję matkom różańcowym za ufundowanie pamiątkowego kielicha z pateną,

a członkom Rad Parafialnych za piękną stułę z wizerunkiem bł. Edmunda. Uroczystość poświęcenia naszego kościoła była okazją do wspólnej modlitwy w intencji wszystkich, którzy budowali nasz kościół i stali się naszymi dobrodziejami. Bardzo dziękuję ks. kanonikowi Arturowi Przybyłowi za wszelki trud poniesiony w budowę naszego kościoła i stworzenie parafii. Dziękuję wszystkim za udział w naszej podniosłej uroczystości. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi!

 

                                                                                          Ks. Przemysław Maciejewski

                                  Proboszcz

 

Biuro parafialne czynne w dni powszednie w zakrystii po każdej wieczornej Mszy św.

Msze św. w maju są odprawiane:

w dni powszednie o godz. 18:00.

w niedziele o godz. 7:30, 9:00, 11:00.

 

Adres probostwa:

 

Gostyń ul. Słowackiego 37.

Strona: www.ebojanowski.pl

Telefon: 575-18-99.

Konto: Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych 

             22 1370 1327 0000 1701 4271 2400

 

 

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano w maju 2010

 

Sakrament chrztu św. przyjęli:

Bartosz Baszyński, Wiktoria Pieprzyk, Weronika Teresa Musiołowska, Nikola Agnieszka Celka, Roksana Wujek, Lena Domaszewicz, Wiktor Gembalski.

 

Sakrament małżeństwa zawarli:

Sebastian Kochański i Eliza Strugała.

 

Odeszli do Pana:

Andrzej Fabisiak  l. 58, ul. Kochanowskiego 18,

Władysława Owczarczak l.82, ul. Graniczna 8.