..:: Kronika parafialna ::..


05 - 2011


1 V - W naszym kościele rozpoczęły się nabożeństwa majowe i Apele Jasnogórskie.

         Codziennie modliliśmy się w bardzo wielu intencjach. Matce Bożej przez cały maj

         polecaliśmy rodziny z poszczególnych ulic naszej parafii.

 

2 V - Zostały wykonane prace dekarskie zabezpieczające kościół przez przeciekaniem nad

         konfesjonałem od strony wieży. Dekarze zdjęli dachówki z dachu nad tym miejscem,

         wykonali nowe opierzenie wieży, założyli nową papę w miejscu gdzie pojawiło się

         pęknięcie i wykonali uszczelnienia między papą, a blachą. Prace powinny okazać się

         skuteczne w 95%. Za wykonaną pracę serdecznie dziękujemy.

 

6 V - Panowie malarze wymalowali ścianę nad konfesjonałem w związku z zaciekiem, który

         pojawił się po zimie. Bóg zapłać.

 

8 V - Po raz pierwszy 52. dzieci klas drugich przystąpiło uroczyście do Komunii św. Uroczystość

         była bardzo piękna. Przez cały tydzień dzieci gorliwie uczestniczyły w nabożeństwach

         białego tygodnia. Bogu niech będą dzięki!

 

11 V - Zakończyły się prace związane z położeniem płytek podłogowych w pomieszczeniach

           duszpasterskich parteru Domu Parafialnego oraz w dwóch ubikacjach znajdujących się

           obok salek parafialnych.

 

11, 18 V - Odbyły się spotkania z członkami Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej

                  Rady Ekonomicznej oraz Rady Osiedla Pożegowo. Spotkania dotyczyły spraw

                  związanych z przygotowaniem festynu parafialnego z okazji dziesięciolecia naszej

                  parafii.

 

17 V - W Poznaniu odbyło się spotkanie z p. Tytusem Bogdanem Puchalskim, który podjął się

            wykonania pod chórem kutej kraty, zabezpieczającej kościół przed dewastacją

            i włamaniem. Krata powinna być gotowa pod koniec czerwca.

 

18 V - Pan Stanisław Klupś przygotował nowy krzyż do powieszenia na ścianie w salce na

           parterze Domu Parafialnego. Bardzo dziękujemy.

 

19 V - Odbyło się spotkanie z p. Danutą Piątkowiak Pstrąg w sprawie namalowania obrazu

            bł. Jana Pawła II. Pani Danuta przed laty namalowała już do naszego kościoła obraz:

            Jezu ufam Tobie i zaprojektowała wszystkie witraże. Obraz bł. Jana Pawła II zostanie

            namalowany jeszcze w tym roku i będzie pamiątką z okazji dziesięciolecia naszej parafii.

 

20 V - Odbyło się spotkanie z przedstawicielem Cezasu z Konina w sprawie umeblowania salki

            parafialnej. Parafia złożyła zamówienie na zakup 25 ławek, 50 krzeseł, tablicy zielonej -

            szkolnej i tablicy korkowej.

 

24 V - Nabożeństwo majowe odbyło się przy krzyżu u zbiegu ulic Mickiewicza i Niestrawskiego.

           Modliliśmy się w intencji całej parafii i naszych dobrodziejów. Na koniec zaśpiewaliśmy

           Apel Jasnogórski, oddając się w opiekę Matce Bożej. Ks. Proboszcz poinformował

           zebranych o planowanym wykonaniu nowego krzyża, który zastąpi obecny już bardzo

           zużyty. Uroczystość odbędzie się w sierpniu br. z okazji dziesięciolecia naszej parafii.

 

25 V - Rano o godz. 5.00 z parkingu koło kościoła nastąpił wyjazd uczestników parafialnej

           pielgrzymki do Lourdes i La Salette we Francji. Pielgrzymka została zorganizowana

           z okazji dziesięciolecia naszej parafii. Wzięło w niej udział 52 osób.

 

 

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ

   

Program jubileuszowego festynu parafialnego, organizowanego przy współudziale Rady Osiedla Pożegowo na dziesięciolecie parafii bł. Edmunda Bojanowskiego w Gostyniu:

 

NIEDZIELA 5 czerwca 2011

Stadion Miejski przy ul. Sportowej

 

godz. 14.00  -  występy dzieci z Przedszkola Nr 4

          14.30  -   występy dzieci młodszych ze Szkoły Podstawowej Nr 5

          15.00  -   brazylijska sztuka walki i taniec CAPOEIRA

          15.30  -   występ kapeli PIASKOWIANIE

          16.00  -   występy dzieci starszych ze Szkoły Podstawowej Nr 5

          16.30  -   występ zespołu NA FALI- scenki gwarowe

          17.00  -   występ zespołu BORKOWIACY

          17.30  -   prezentacja sygnałów myśliwskich- zespół DARZ BÓR z koła

                          łowieckiego JELEŃ

          18.00  -   pierwsze losowanie nagród WIELKIEJ LOTERII 

          18.30  -   kapela ludowa MALIŃCZOKI

          19.00  -   drugie losowanie nagród WIELKIEJ LOTERII

          21.00  -   zakończenie festynu

 

 

Podczas festynu proponujemy także małą loterię fantową dla dzieci, koło szczęścia, strażacką grochówkę, kiełbasę, kawę z domowym ciastem, lody i zimne napoje. Odbędzie się również wystawa zabytkowych motocykli, pojazdów militarnych- HANDMET MILITARY, starych ciągników oraz pokaz motolotni w locie z niespodzianką. Przygotowany zostanie dla dzieci park rozrywki- dmuchany zamek ze zjeżdżalnią i skakaniec. Będzie również punkt medyczny

z darmowym mierzeniem ciśnienia i cukru we krwi oraz stoisko nadleśnictwa Piaski.

Dochód z festynu przeznaczony zostanie na sfinansowanie inwestycji ogrzewania naszego kościoła. Serdecznie zapraszam wszystkich parafian

 

 

                                                                                          Ks. Przemysław Maciejewski

                                  Proboszcz

 

 

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano w maju 2011

 

Sakrament chrztu św. przyjął:

Tobiasz Jan Sobkowiak

 

Odeszli do Pana:

Józef Ryba  l.78, ul. Kręta 42,

Aniela Pszeniczka l.64, ul. Poznańska 32A,

Maria Szarmach l.87, ul. Konopnickiej 12.

 

 

Biuro parafialne czynne w dni powszednie w zakrystii

po każdej wieczornej Mszy św.

Msze św. w maju są odprawiane:

w dni powszednie o godz. 18:00.

w niedziele o godz. 7:30, 9:00, 11:00.

 

Adres probostwa: Gostyń ul. Słowackiego 37.

Telefon: 575-18-99.

Konto: Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych 

22 1370 1327 0000 1701 4271 2400