..:: Kronika parafialna ::..


05 - 2012


1 V - W naszym kościele rozpoczęły się nabożeństwa majowe i Apele Jasnogórskie.

         Codziennie modliliśmy się w bardzo wielu intencjach. Matce Bożej przez cały maj

         polecaliśmy rodziny z poszczególnych ulic naszej parafii.

         Było bardzo dużo pięknego śpiewu i modlitwy. Rozważania dotyczyły w ty roku

         poszczególnych wezwań z Litanii Loretańskiej.

 

12 V - Po raz pierwszy w nowej świetlicy znajdującej się w piwnicy Domu Parafialnego,

           zgromadzili się licznie nasi ministranci. Po krótkiej zbiórce odbyły się rozgrywki w ping

           ponga i piłkarzyki. Stóły do ping ponga i gry w piłkarzyki zostały zakupione z ofiar

           zebranych przez ministrantów podczas tegorocznej kolędy. Radości nie było końca.

           Po zakończeniu gry zwycięzcy i przegrani otrzymali słodkie upominki.

 

13 V - Po raz pierwszy 45. dzieci klas drugich przystąpiło uroczyście do Komunii św.

           Uroczystość była bardzo piękna. Przez cały tydzień dzieci gorliwie uczestniczyły

           w nabożeństwach białego tygodnia, biorąc udział w specjalnej Mszy św. o godz. 17.00.

           Bogu niech będą dzięki!

 

16 V - Podczas Mszy św. o godz. 17.00 licznie zgromadzili się parafianie na modlitwę w intencji

           Ks. Proboszcza i pozostałych kapłanów wyświęconych dnia 16 maja 1991. Przy ołtarzu

           zgromadziło się ponad 20. księży. Wszyscy otrzymali w prezencie od dzieci komunijnych

           pamiątkową różę. Podczas uroczystości modliliśmy się również w intencji powołań do

           kapłaństwa z naszej parafii.

 

22 V - Rano o godz. 5.00 z parkingu koło kościoła nastąpił wyjazd uczestników parafialnej

           pielgrzymki na Warmię i Mazury. Odwieliśmy: Toruń, Golub-Dobrzyń, Gietrzwałd, Świętą

           Lipkę, Wilczy Szaniec, Stoczek i Lidzbark Warmiński, Reszel, Grunwald i Gniezno.

           Wszyscy uczestnicy pielgrzymki powrócili do domów po trzech dniach bardzo zadowoleni

           i pełni wrażeń. Pogoda dopisała.

 

30 V - Podczas wieczornego nabożeństwa majowego w kościele zgromadzili się członkowie

           Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio. Ks. Proboszcz odczytał dekret Ks. Arcybiskupa

           erygujący przy naszej parafii Grupę Modlitwy św. Ojca Pio. Na koniec został poświęcony

           piękny obraz z wizerunkiem św. Ojca Pio, który odtąd będzie nam towarzyszył podczas

           comiesięcznych nabożeństw. Fundatorom obrazu bardzo dziękujemy. Bóg zapłać. Grupa

           Modlitewna św. Ojca Pio powstała we wrześniu ubiegłego roku na pamiątkę

           dziesięciolecia naszej parafii.

 

31 V - Ostatnie nabożeństwo majowe odbyło się przy krzyżu u zbiegu ulic Mickiewicza

            i Niestrawskiego. Modliliśmy się w intencji całej parafii i naszych dobrodziejów dokładnie

            w drugą rocznicę konsekracji naszego kościoła. Na koniec zaśpiewaliśmy Apel

           Jasnogórski, oddając się w opiekę Matce Bożej.

           Ks. Proboszcz podziękował wszystkim osobom troszczącym się o otoczenie krzyża.

  

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ

    

      W ostatnim czasie odbyły się dwie bardzo udane pielgrzymki parafialne.

Pierwsza – samolotowa odbyła się do Rzymu w dniach od 24 do 28 kwietnia br. Przez te kilka dni poruszając się metrem i autobusami, mieliśmy okazję bardzo mocno poznać Wieczne Miasto. Wielu wrażeń dostarczyła nam oczywiście środowa audiencja generalna na Placu

św. Piotra. Większość z nas miała nawet okazję być bardzo blisko przejeżdżającego Ojca Św.

w papa mobile. Plac św. Piotra był pełen ludzi. W tłumie wiernych słychać było śpiewy Polaków i wielu innych narodowości. Po audiencji udaliśmy się na zwiedzanie Muzeów Watykańskich

i Kaplicy Sykstyńskiej. Tego dnia mieliśmy okazję zobaczyć także bazylikę

św. Piotra i przez dłuższy czas modlić się przed grobem bł. Jana Pawła II. Kolejny dzień naszego pielgrzymowania związany był z odwiedzeniem Katakumb św. Kaliksta i kościoła

Quo Vadis. Byliśmy również przy Koloseum, obejrzeliśmy Forum Romanum, odwiedziliśmy Panteon, zobaczyliśmy Fontannę de Trevi, Piazza Navona i Schody Hiszpańskie.

Następnego dnia zwiedziliśmy bazylikę Krzyża Jerozolimskiego, bazylikę św. Jana na Luteranie, bazylikę Santa Maria Maggiore i Wzgórze Kapitolińskie z pomnikiem Wiktora Emanuela II. Spotkaliśmy się również z pochodzącym z Goli, ks. Tomaszem Ślesikiem, który od kilku lat przebywa w Rzymie na studiach doktoranckich. Ks. Tomasz chętnie pokazał nam Kolegium Polskie w którym mieszka, wygłosił piękne kazanie podczas Mszy św. i zaprowadził nas do pokojów w których często zatrzymywał się ks. kardynał Karol Wojtyła, ilekroć przyjeżdżał do Rzymu. Ostatni dzień naszej pielgrzymki związany był z pobytem na Monte Casino. Oprócz klasztoru benedyktyńskiego, zobaczyliśmy także cmentarz żołnierzy polskich na którym uczestniczyliśmy we Mszy św. Następnie przejechaliśmy do letniej rezydencji papieży w Castel Gandolfo, a stamtąd dalej na lotnisko.

        Druga pielgrzymka organizowana przez naszą parafię odbyła się na Warmię i Mazury

w dniach od 22 do 25 maja br. Pierwszego dnia pod przewodnictwem pilota- pana Antoniego Bajona zwiedziliśmy starówkę Torunia i piękny zamek w Golubie-Dobrzyniu. Wieczorem uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawowanej w sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Mieliśmy okazję zaznajomić się z historią objawień z 1877 roku i poznać całe sanktuarium. Drugiego dnia pielgrzymki, udaliśmy się do Świętej Lipki po której oprowadzał nas przewodnik pan Jan Kochanowski. Wielkim przeżyciem był dla nas udział w koncercie organowym. Następnie zwiedziliśmy kwaterę Hitlera – Wilczy Szaniec w Gierłoży, zachwyciliśmy się pięknem miasteczka Reszel, byliśmy również w Stoczku Klasztornym gdzie od 12.10.1953

do 6.10.1954 roku był przetrzymywany Prymas Tysiąclecia, ks. kard. Stefan Wyszyński. Odwiedziliśmy bazylikę i klasztor z pokojami w których przebywał Ks. Prymas.

Tego dnia oglądaliśmy jeszcze ogromny głaz narzutowy w Bisztynku i pałac biskupów w Lidzbarku Warmińskim. Ostatni dzień naszej pielgrzymki związany był z pobytem na polach Grunwaldu, a także ze zwiedzaniem katedry w Gnieźnie w której uczestniczyliśmy wraz

z klerykami w nabożeństwie majowym. Obie pielgrzymki dostarczyły uczestnikom wielu wrażeń. Wszyscy wrócili zadowoleni i szczęśliwi. Pogoda dopisała. Było dużo modlitwy, radości i śpiewu. Wszystkim bardzo dziękuję za udział i wspaniałą atmosferę. Zdjęcia z obu wyjazdów zostały zamieszczone na stronie internetowej w naszej galerii.

 

 

                                                                                   Ks. kanonik Przemysław Maciejewski

                                  Proboszcz

 

 

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano w maju 2012

 

Sakrament chrztu św. przyjęli:

Alicja Weronika Molenda, Oliwia Turla, Szymon Białecki, Patrycja Jankowska,

Martyna Andrzejczak.

 

Odeszła do Pana:

Stanisława Smyczyńska l.81, ul. Kochanowskiego 17.

 

 

Biuro parafialne czynne w dni powszednie w zakrystii po każdej wieczornej Mszy św.

Msze św. w czerwcu są odprawiane:

                                         w dni powszednie o godz. 18.00.

                                         w niedziele o godz. 7.30, 9.00, 11.00 i 16.00.