..:: Kronika parafialna ::..


07/08 - 2013


13 VII i 13 VIII - Trzeci i czwarty dzień fatimski w naszej parafii. Podobnie jak w maju i czerwcu

                           w naszym kościele zgromadziło się wielu czcicieli Matki Bożej Fatimskiej.

                           Wieczorem odmówiliśmy wspólnie różaniec i uczestniczyliśmy we Mszy św.

                           z okolicznościowym kazaniem. Na koniec odbyła się procesja z figurą Matki

                           Bożej. Matkom różańcowym za udział i pomoc w zorganizowaniu procesji

                           dziękujemy.

15 VII - Na Jasną Górę dotarła piesza pielgrzymka z Poznania. Wzięli w niej udział również nasi

             parafianie, którzy obiecali ofiarować jeden dzień pielgrzymowania w intencji parafii.

             Niech Matka Boża za trud pielgrzymowania, wypraszam wszystkim uczestnikom

             szczególne łaski u Jezusa Chrystusa.

 

16 VII - Z okazji święta Matki Bożej Szkaplerznej w kościele odbyła się uroczysta Msza św. dla

             osób noszących w naszej parafii szkaplerz. Ks. Proboszcz wygłosił specjalną naukę

             i podziękował wszystkim osobom, które noszą szkaplerz.

 

17 VII - Odbyła się parafialna pielgrzymka do Sanktuariów Kotliny Kłodzkiej. W czasie wyjazdu

             zwiedziliśmy klasztor w Lubiążu i zamek Książ, a także sanktuaria Matki Bożej w Bardo

             i Wambierzycach. Byliśmy również w Kudowie Zdrój, Polanicy Zdrój i Dusznikach Zdrój.

             Odwiedziliśmy Kłodzko i zdobyliśmy Szczeliniec. Wiele radości sprawiło wszystkim

             przeciskanie się przez szczeliny w rezerwacie Błędne Skały. Wszyscy wrócili zadowoleni

             i pełni wrażeń. Wśród uczestników pielgrzymki byli również nasi ministranci. Zdjęcia

             z pielgrzymki zostały zamieszczone na stronie internetowej w galerii.

 

25 VII - Podczas wieczornej Mszy św. modliliśmy się szczególnie w intencji kierowców

              z okazji dnia św. Krzysztofa. W modlitwie pamiętaliśmy również o ofiarach wypadków

              i wszystkich katastrof. Po Mszy św. odbyło się święcenie pojazdów.

 

4 VIII - Zakończył się pierwszy etap prac ziemnych związanych z uporządkowaniem skarpy przy

            ulicy od strony domu parafialnego, zasianiem trawy i posadzeniem drzewek i krzewów.

            Zrobiło się bardzo pięknie. Wykonawcom prac dziękujemy.

 

7 VIII - Tego dnia przeżywaliśmy nasze parafialne święto ku czci błogosławionego Edmunda

            Bojanowskiego. Uroczystej sumie przewodniczył ks. kanonik Jan Reszelewski z Krobi.

            Nasz odpust został poprzedzony dziewięciodniową nowenną do bł. Edmunda i adoracją

            Najświętszego Sakramentu w dniu 6 sierpnia.

 

8 VIII - Na wieży naszego kościoła zostały zamontowane nowe dzwony. Wszystkim fundatorom

            i osobom, które włączyły się w przywiezienie dzwonów do Gostynia, a także w ich

            zawieszeniu i wykonaniu instalacji elektrycznej na wieży bardzo dziękujemy. Bóg zapłać.

 

9 VIII - Dzieci naszej parafii uczestniczyły w rekolekcjach zorganizowanych dla Pomocników

            Matki Kościoła w górach w miejscowości Podczerwone i w Bninie koło Kórnika.

 

17 VIII - W sobotni wieczór ks. Arcybiskup Metropolita sprawował w naszym kościele Mszę św.

               w intencji fundatorów naszych dzwonów. Po Mszy św. odbyło się uroczyste poświęcenie

               wieży z dzwonami. Wszystkim parafianom, którzy pomogli posprzątać kościół i włączyli

               się w przygotowanie naszej uroczystości serdecznie dziękujemy.

 

26 VIII - Wieczorem podczas uroczystej Mszy św. z okazji imienin Matki Boskiej

               Częstochowskiej, modliliśmy się w intencji naszej parafii. Ks. Proboszcz podziękował

               parafianom za wszelką pomoc i zaangażowanie w rozwój życia parafialnego. Śpiewem

               Apelu Jasnogórskiego oddaliśmy się Maryi w macierzyńską niewolę miłości.

 

27 VIII - Dokładnie w dwunastą rocznicę powstania naszej parafii odbyła się parafialna

              pielgrzymka do Częstochowy. Naszą parafię zawierzyliśmy opiece Matki Najświętszej.

              Było dużo śpiewu i modlitwy. Wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę

              dziękujemy.

 

28 VIII - Zakończyły się prace związane z nałożeniem specjalnych środków przeciwwilgociowych

              na murki przy schodach prowadzących do kościoła. Murki zostały w ten sposób

              odpowiednio zabezpieczone na wiele lat. Wykonawcom tych prac bardzo dziękujemy.

 

31 VIII - Koniec wakacji. Do parafii w ostatnich tygodniach przysłano wiele kartek pocztowych

               z wakacyjnymi pozdrowieniami. Wszystkie były bardzo piękne i zostały wywieszone

               w gablocie przy wejściu do kościoła. Za pozdrowienia i pamięć o parafii serdecznie

               dziękujemy.

 

 

  

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ

    

Drodzy parafianie !

 

Przed trzema laty przeżywaliśmy uroczystość poświęcenia naszego kościoła. Cieszyliśmy się wówczas, że w tak krótkim czasie doczekaliśmy się pięknego kościoła na Pożegowie. Niektórzy jednak przy różnych okazjach często przypominali, że naszej parafii do pełni szczęścia, brakuje jeszcze prawdziwych dzwonów. Co prawda, dźwięk dzwonów rozlegał się

z wieży od wielu lat, ale tylko z głośników, bo był odtwarzany z nagrania komputerowego. Niestety, ciągle trudno było to pragnienie zrealizować, gdyż potrzeby naszej parafii były cały czas duże. Trzeba było wpierw zająć się ogrzewaniem kościoła, potem położeniem kostki brukowej na drodze procesyjnej, a następnie zakończeniem budowy domu parafialnego, by mogły się w nim znaleźć pomieszczenia na spotkania parafialne i mieszkanie dla księdza

w bliskiej odległości od kościoła. Aż w końcu nadszedł czas na dzwony. Nasza parafia po dwunastu latach od swojego powstania doczekała się prawdziwych dzwonów!  Zostały one odlane w ludwisarni braci Kruszewskich w Węgrowie. Dzwony wykonano metodą ręczną

i są one stopem materiału zwanego „spiżem”, zawierającym 78% miedzi i 22% cyny.

Pierwszy dzwon o masie 260 kg ma wizerunek św. ojca Pio, który obok patrona naszej parafii bł. Edmunda, jest bardzo przez nas czczony. Na dziesięciolecie parafii powstała grupa modlitewna św. ojca Pio. Regularnie raz w miesiącu w naszym kościele odbywają się adoracje z nabożeństwami wstawienniczymi za przyczyną św. ojca Pio, w których uczestniczy wielu wiernych. Ojciec Pio patronuje również nowo wybudowanemu domowi parafialnemu.

Drugi dzwon o masie 130 kg jest z wizerunkiem ukochanego przez nas ojca św. bł. Jana Pawła II. Na każdym z dzwonów widnieje napis: "Parafia bł. Edmunda Bojanowskiego w Gostyniu" oraz "Rok Wiary 2013". Nowe dzwony mają budzić nasze sumienia i przyczyniać się

u wszystkich do jeszcze większej gorliwości w wierze. Mają również przypominać o Bogu tym, którzy w swoim życiu się duchowo pogubili. W dzieło powstania dzwonów zaangażowało się bardzo wiele osób. Nie zostałoby ono zrealizowane gdyby nie ogromna ofiarność wiernych. Jako proboszcz, jestem bardzo wdzięczny za ofiary składane przy różnych okazjach na dzwony, a także za wszelką pomoc i życzliwość. Bardzo dziękuję parafianom, którzy wykonali na wieży kościoła, instalację elektryczną do sterowania dzwonami, a także pomogli w przywiezieniu dzwonów i ich zawieszeniu na wieży. Te prace były nadzorowane przez firmę Prais z Poznania, która podjęła się pośrednictwa w wykonaniu dzwonów, ich montażu i uruchomieniu. Dzwony zostały zawieszone w miejscu ściśle do tego wyznaczonym przez projektanta wieży, pod tzw. betonową półką. Niestety, z zewnątrz są przez to mało widoczne. Projektant przewidział zamknięcie przestrzeni w części wieży, w której znajdują się dzwony, ażurową konstrukcją lub żaluzją. Te prace zostaną jednak wykonane za kilka lat przy okazji tynkowania i malowania kościoła z zewnątrz. Uroczystego poświęcenia wieży z dzwonami dokonał 17 sierpnia br. ks. arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański. W czasie Mszy św., którą sprawował

w intencji fundatorów, gratulował naszej parafii nowych dzwonów. Ks. Arcybiskup ukazał nam również historię dzwonów, a także ich znaczenie w liturgii Kościoła. Podkreślił, że dzwony przypominają człowiekowi o istnieniu Boga i odgrywają dużą rolę w jednoczeniu wiernych do modlitwy. Dzwony po raz pierwszy rozdzwoniły się zaraz po poświęceniu. Odtąd zaczęły wzywać nas na nabożeństwa i modlitwę. Dzwony są uruchamiane automatycznie pół godziny przed Mszą św.

W dni powszednie dzwoni duży dzwon, a w niedzielę wspólnie mały i duży. W tygodniu mały dzwon jest uruchamiany w południe na Anioł Pański. W niedzielę w południe zamiast bicia dzwonu rozbrzmiewa melodia „Po górach dolinach”. Pragnę dodać, że nadal będą działały także nasze kuranty, które wybijają pełne godziny i melodie. Przy okazji naszej inwestycji, urządzenie sterujące zostało podłączone do zegara satelitarnego. Stąd wybijany czas jest już bardzo dokładny i można według niego regulować zegarki. Wszystkim parafianom pragnę jeszcze raz podziękować za wszelką pomoc, a przede wszystkim za ufundowanie dzwonów, które mają odtąd głosić chwałę Bożą. Dzięki ich biciu możemy się w tej chwale Bożej zanurzyć. Życzę wszystkim, by bicie dzwonów porywało nasze serca i wznosiło je ku niebu. Niech patronowie dzwonów: św. ojciec Pio i bł. Jan Paweł II mobilizują nas do jeszcze większej wiary i miłości Boga.

                                    

                                                                                   Ks. kanonik Przemysław Maciejewski

                                  Proboszcz

 

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano w lipcu i sierpniu 2013

 

Sakrament chrztu św. przyjęli:

Lena Zofia Kubiak, Oliwier Andrzej Chlebowski, Julia Górna, Olga Ewa Buk,

Stanisław Cwojdziński, Oliwia Maria Pluta, Iwo Marek Wesoły, Natasza Maria Kołak,

Natasza Maria Moryson, Zofia Przybylska, Lena Maria Klonowska, Zofia Tomczak,

Oliwia Pieprzyk.

 

Sakrament małżeństwa zawarli:

Bartłomiej Staryczenko i Anna Biernat,

Kamil Marcin Kowalski i Anna Andrzejewska,

Marcin Stanisław Dykcik i Kinga Sylwia Smektała.

 

Odeszła do Pana:

Helena Borowczyk l. 85, ul. 27 Stycznia 15,

Stanisław Gumienny l. 87, ul. Pionierska 28.