..:: Kronika parafialna ::..


09 - 2011


1 IX - Wieczorem po Mszy św. odprawionej w Farze wiele osób zgromadziło się na Górze

          Zamkowej, aby upamiętnić i pomodlić się w intencji ofiar II wojny światowej.

          W uroczystości wzięli udział m.in. kapłani z wszystkich gostyńskich parafii.

 

2 IX - Odbyło się powakacyjne spotkanie ks. Proboszcza z katechetami pracującymi

          w Szkole Podstawowej nr 5. Ustalono szczegółowy program pracy na nowy rok szkolny

          i katechetyczny.

 

5 IX - Pierwsze po wakacjach spotkanie ze wspólnotą Żywego Różańca.

           Ks. Proboszcz zachęcał Matki Różańcowe do gorliwego odmawiania różańca i prosił

           o dalsze zaangażowanie w życie parafialne oraz o modlitwę w intencji kapłanów

           i powołań z naszej parafii.

        - Podczas uroczystej Mszy św. modliliśmy się w intencji dzieci rozpoczynających nowy rok

          szkolny oraz ich nauczycieli i wychowawców. Na Mszy św. była obecna również delegacja

          ze szkolnym sztandarem. Ks. Proboszcz poświęcił tornistry i przybory szkolne dzieciom

          rozpoczynającym naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej.

 

9 IX - Wieczorem odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie z młodzieżą klas III gim.,

          rozpoczynające ostatni etap przygotowania do przyjęcia na wiosnę sakramentu

          bierzmowania. Swoje spotkania we wrześniu miała również młodzież klas I i II gim.

          Wszystkim życzymy wytrwałości i dojrzałości w wierze.

 

14 IX - Odbyło się spotkanie Kręgu Biblijnego. Ks. Proboszcz wygłosił pierwszą konferencję na

             temat czytania Pisma św. Następne spotkanie w środę 5 października na Mszy św.

             o godz. 18.00.

 

15 IX - Rozpoczęły się prace związane z montażem ogrzewania w naszym kościele. Prace

            potrwają do początku października.

 

16 IX - Pan Bogdan Tytus Puchalski zakończył prace związane ze złoceniem ramy obrazu

            bł. Jana Pawła II. Przy okazji zostały również wyzłocone nimby apostołów na

            płaskorzeźbie koło tabernakulum i oraz ozdoby eucharystyczne na ołtarzu i ambonce.

            Prace trwały trzy dni. Dzięki złoceniom płaskorzeźby ożyły i zrobiło się piękniej w naszym

            kościele.

 

17 IX - Pan Julian Lisiecki zawiesił obraz bł. Jana Pawła II na pilastrze pomiędzy czwartą,

            a piątą stacją Drogi Krzyżowej. Podświetlenie obrazu wykonał pan Tadeusz

            Andrzejewski. Serdecznie dziękujemy.

 

21 IX - Odbyło się pierwsze spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. Ks. Proboszcz

            zapoznał rodziców z najważniejszymi punktami przygotowania dzieci do I Komunii św.,

            która odbędzie się 13 maja 2012 roku.

 

22 IX - Odbyło się spotkanie dla dzieci z klas VI. Była wspólna modlitwa i rozmowa. Dzieci

            chętnie dzieliły się swoimi osiągnięciami po tygodniach nauki w nowym roku szkolnym.

 

24 IX - Pierwsze spotkanie z Pomocnikami Matki Kościoła w nowej sali na parterze Domu

            Parafialnego. Kolejne spotkanie odbędzie się w sobotę 8 października o godz. 10.00.

            Dzieci serdecznie zapraszamy!

 

25 IX - Krystian Milewski z klasy VI w czasie Mszy św. o godz. 11.00 uroczyście złożył

            ślubowanie ministranckie. Nowemu ministrantowi życzymy gorliwości i wytrwałości

            w służeniu przy ołtarzu.

 

26 IX - Odbyło się spotkanie z osobami, które w przyszłym roku pragną wziąć udział

            w pielgrzymkach do sanktuarium Matki Bożej w Gwadelupe w Meksyku i w samolotowej

            pielgrzymce do Rzymu, Watykanu i Asyżu. Kolejne spotkanie odbędzie się w środę 23

            listopada po Mszy św. wieczornej.

 

28 IX - Spotkanie dla Dzieci Bożych, prowadzonych przez panią katechetkę Monikę Karwatkę.

            Spotkanie odbyło się po raz pierwszy w nowej sali na parterze Domu Parafialnego.

            Dzieci zajęły się robieniem różańców z jarzębiny, głogu, kasztanów, makaronu i innych

            produktów. Zdjęcia ze spotkania można zobaczyć w galerii na naszej stronie

             internetowej.

 

29 IX - Odbyło się spotkanie z katechetami uczącymi religii w Szkole Podstawowej Nr 5

            na temat udziału dzieci w nabożeństwach różańcowych.

 

29,30 IX - Msze św. dla dzieci z klas III, IV i V. Ks. Proboszcz w kazaniu zachęcał dzieci

                  szczególnie do comiesięcznej spowiedzi św. i częstej Komunii św. Dzieci zostały

                  zaproszone również do udziału w październikowych nabożeństwach różańcowych.

                  Dzieci będą prowadzić różaniec w poniedziałki, środy i piątki o godz. 17.30. Dzieci

                  klas II w czwartki również o godz. 17.30.

 

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ

   

Z okazji dziesięciolecia naszej parafii przygotowałem statystyki parafialne ksiąg metrykalnych. Przedstawiają one stan na 27 sierpnia 2011 roku:

 

 

CHRZTY

 

2001 - 21

2002 - 37

2003 - 39

2004 - 37

2005 - 41

2006 - 38

2007 - 44

2008 - 43

2009 - 52

2010 - 59

2011 - 29

Razem 440

 

I KOMUNIA ŚW.

 

 

2002 - 53

2003 - 48

2004 - 49

2005 - 60

2006 - 54

2007 - 43

2008 - 47

2009 - 51

2010 - 62

2011 - 52

Razem 519 

 

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

 

2001 -   2

2002 - 31

2003 - 39

2004 - 33

2005 - 42

2006 - 32

2007 - 49

2008 - 37

2009 - 31

2010 - 35

2011 - 34

Razem 365 

 

ŚLUBY

 

2001 -   1

2002 -   8

2003 - 20

2004 - 13

2005 - 22

2006 - 13

2007 - 21

2008 - 18

2009 - 20

2010 - 16

2011 - 15

Razem 167 

 

 

BIERZMOWANIE

 

2002 - 68

2003 - 64

2004 - 60

2005 - 50

2006 - 61

2007 - 49

2008 - 58

2009 - 52

2010 - 47

2011 - 44

Razem 553

 

POGRZEBY

 

2001 -   5

2002 - 22

2003 - 31

2004 - 26

2005 - 20

2006 - 21

2007 - 27

2008 - 31

2009 - 31

2010 - 30

2011 - 20

Razem 264

 

 

                                                                                          Ks. Przemysław Maciejewski

                                  Proboszcz

 

 

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano we wrześniu 2011

 

Sakrament chrztu św. przyjęli:

Małgorzata Julita Antoniewicz, Zuzanna Nowak, Bartosz Bogdański,

Maria Magdalena Pawełka.

 

Sakrament małżeństwa zawarli:

Maciej Dawid Mańkowski i Ewa Zuzanna Handke.

 

Odeszli do Pana:

Helena Sadzka l. 70, ul. Kręta 40A,

Marian Kaczmarek l. 90, ul. Konopnickiej 18.

 

 

Nowy numer konta parafialnego:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu

09 8678 0005 0010 0100 3043 0001.