..:: Kronika parafialna ::..


09 - 2012


2 IX - Pierwsze po wakacjach spotkanie ze wspólnotą Żywego Różańca.

          Ks. Proboszcz zachęcał Matki Różańcowe do gorliwego odmawiania różańca i prosił

          o dalsze zaangażowanie w życie parafialne oraz o modlitwę w intencji kapłanów i powołań

          z naszej parafii.

       - Podczas uroczystej Mszy św. modliliśmy się w intencji dzieci rozpoczynających nowy rok

         szkolny oraz ich nauczycieli i wychowawców. Na Mszy św. była obecna również delegacja

         ze szkolnym sztandarem.

 

3 IX - Odbyło się powakacyjne spotkanie ks. Proboszcza z katechetami pracującymi w Szkole

          Podstawowej nr 5. Ustalono szczegółowy program pracy na nowy rok szkolny

          i katechetyczny.

 

4 i 17 IX - Spotkania dla członków Parafialnej Rady Ekonomicznej.

                  Spotkania dotyczyły omówienia ostatnio przeprowadzonych inwestycji w kościele

                  i Domu Parafialnym.

 

5 IX - Odbyło się spotkanie Kręgu Biblijnego. Ks. Proboszcz wygłosił pierwszą po wakacjach

          konferencję na temat czytania Pisma św. Następne spotkanie w środę 3 października na

          Mszy św. o godz. 18.00.

 

6 IX - Spotkanie dla członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Podczas spotkania

          ks. Proboszcz przedstawił działalność grup parafialnych w naszej parafii i omówił

          przygotowania do Roku Wiary. Tematy dotyczące przeżywania Roku Wiary, zostaną

          podjęte na cotygodniowych katechezach dla dorosłych od soboty 15 września o godz.

         17.30.

 

7 IX - Ks. Proboszcz podczas Mszy św. poświęcił tornistry i przybory szkolne dzieciom

          rozpoczynającym naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej.,

        - Wieczorem odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie z młodzieżą klas III gim.,

          rozpoczynające ostatni etap przygotowania do przyjęcia na wiosnę sakramentu

          bierzmowania. Swoje spotkania we wrześniu miała również młodzież klas I i II gim.

          Wszystkim życzymy wytrwałości i dojrzałości w wierze.

 

12 IX - Kolejne spotkanie grupy modlitewnej św. ojca Pio. Oprócz modlitwy wstawienniczej

             przed Najświętszym Sakramentem było również kazanie wygłoszone podczas Mszy św.

             o posłudze o. Pio w konfesjonale. Kolejne spotkanie w październiku.

 

13 IX - Piąty dzień fatimski w naszej parafii. W naszym kościele zgromadziło się wielu czcicieli

             Matki Bożej Fatimskiej. Wieczorem odmówiliśmy wspólnie różaniec i uczestniczyliśmy

             we Mszy św. z okolicznościowym kazaniem. Na koniec odbyła się procesja z figurą

             Matki Bożej dookoła kościoła. Na organach grał i śpiewy poprowadził pan Jan Gogół.

             Matkom różańcowym za udział i pomoc w zorganizowaniu procesji dziękujemy.

 

15,22 i 29 IX - Po spotkaniach w Domu Parafialnym dla ministrantów, odbyły się mecze na

                          boisku Orlik. Wszyscy ministranci wykazali się wspaniałymi umiejętnościami

                          piłkarskimi. Padło dużo bramek. Zdjęcia z meczów w galerii: ministranci.

 

19 IX - Na poddaszu mieszkalnym Domu Parafialnego została wylana betonowa posadzka.

 

25 IX - Odbyło się spotkanie dla dzieci z klas VI. Była wspólna modlitwa i rozmowa. Dzieci

            chętnie dzieliły się swoimi osiągnięciami po pierwszym miesiącu nauki w nowym roku

            szkolnym.

 

26 IX - W naszym kościele odbyło się spotkanie członków Duchowej Adopcji Dziecka

            Poczętego. Podczas różańca i nowenny modliliśmy się na w intencji poszanowania życia

            ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

 

27 IX - Przy pięknej pogodzie odbyła się parafialna pielgrzymka do Lichenia i Żabikowa.

            Najpierw dotarliśmy do Sanktuarium bł. Edmunda w Luboniu- Żabikowie. Wraz

            z siostrami Służebniczkami NMP. uczestniczyliśmy we Mszy św. i modliliśmy się

            w intencji parafian i dobrodziejów przy sarkofagu z relikwiami bł. Edmunda. Następnie

            pojechaliśmy do Lichenia, aby powierzyć się opiece Matki Najświętszej. Było dużo

            śpiewu i modlitwy. Wszystkim uczestnikom za wspaniałą atmosferę dziękujemy.

 

28 IX - Odbyło się spotkanie z katechetami uczącymi religii w Szkole Podstawowej Nr 5 na

             temat udziału dzieci w nabożeństwach różańcowych.

 

29 IX - W związku z powtarzającym się piciem wieczorami alkoholu przy kapliczce Matki Bożej

             i na nowej drodze procesyjnej, zostały zainstalowane przy kościele kamery monitoringu.

             Mają one pomóc, by więcej nie zdarzało się takich sytuacji i nie trzeba było rano przy

             kościele sprzątać potłuczonych butelek po piwie i wódce.

 

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ

 

11 października rozpocznie się w Kościele Rok Wiary. Jego ogłoszenie związane jest z dwoma wielkimi wydarzeniami: 50. rocznicą otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II i 20. rocznicą ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego. Benedykt XVI napisał w swoim liście Porta fidei, że sądzi, iż ta właśnie zbieżność ”może być dobrą okazją, aby zrozumieć teksty pozostawione przez ojców soborowych, które zdaniem błogosławionego Jana Pawła II nie tracą wartości ani blasku”. Sobór był dobrodziejstwem dla Kościoła nie tylko w XX wieku.

Jest nim nadal, ale jego dziedzictwo nie w pełni zostało przyjęte.

Katechizm Kościoła Katolickiego jest zaś jednym z owoców Soboru Watykańskiego II. Jan Paweł II wyraził kiedyś nadzieję, że właśnie „Katechizm przyczyni się do odnowy życia kościelnego”. „Rok Wiary- jak pisze Benedykt XVI powinien wyrazić wspólne zobowiązanie

do ponownego odkrycia i studium podstawowych treści wiary, które znajdują w Katechizmie Kościoła Katolickiego swą systematyczną i organiczną syntezę. Staje się tutaj faktycznie widoczne bogactwo nauczania, jakie Kościół przyjął, strzegł i oferował na przestrzeni dwóch tysiącleci swej historii”. Papież wyraża oczekiwanie, że Rok Wiary rozbudzi w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni. Benedykt XVI wielokrotnie przecież zwracał uwagę na konieczność przemyślenia i przeżywania na nowo swojej wiary, którą chrześcijanie powinni się dzielić z wszystkimi we współczesnym świecie. W swoim liście napisał, że „wiara oznacza zaangażowanie i publiczne świadectwo. Chrześcijanin nigdy nie może myśleć, że wiara jest sprawą prywatną”. W Roku Wiary będzie także ważne „przypomnienie historii naszej wiary, w której przeplatają się niezgłębiona tajemnica świętości i niestety także obecność grzechu. Podczas, gdy pierwsza z nich ujawnia ogromny wkład, jaki wnieśli mężczyźni i kobiety we wzrost i rozwój wspólnoty poprzez świadectwo swego życia, to druga musi prowokować w każdym szczere i trwałe dzieło nawrócenia, by doświadczyć miłosierdzia Ojca, który wychodzi na spotkanie każdego człowieka”.

Rok Wiary będzie również-stwierdza Benedykt XVI „okazją do wzmocnionego świadectwa miłosierdzia”.

Warto w tym wyjątkowym czasie podjąć postanowienia związane z pogłębieniem naszej wiary. Będzie temu służyć z pewnością troska o regularny udział we Mszy św. niedzielnej, słuchanie

i czytanie Słowa Bożego, częste przystępowanie do spowiedzi i Komunii św., udział w nabożeństwach np. różańcowych, zaangażowanie w pracę grup parafialnych (katecheza dla dorosłych, grupa biblijna, grupa modlitewna św. ojca Pio, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, Żywy Różaniec, Caritas), udział w pielgrzymkach organizowanych przez naszą parafię. Oby Rok Wiary, ogłoszony przez Ojca Św. był dla nas szczególnym czasem osobistej relacji z Jezusem Chrystusem.

Wykorzystajmy dobrze ten czas. Pamiętajmy o potrzebie dawania świadectwa naszej wiary

i o trosce o religijne wychowanie dzieci i młodzieży.

 

 

                                                                                          Ks. Przemysław Maciejewski

                                  Proboszcz

 

 

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano we wrześniu 2012

 

Sakrament chrztu św. przyjli:

Kacper Chudy, Marianna Konieczna, Jakub Majchrzak.

 

Sakrament małżeństwa zawarli:

Arkadiusz Małecki i Renata Maria Włodarczyk.

 

Odeszli do Pana:

Bronisław Dutkowski l. 76, ul. Graniczna 11,

Wiesław Jankowiak l. 63, ul. Poznańska 142,

Janina Polowczyk l.82, ul. Kochanowskiego 42.