..:: Kronika parafialna ::..


09 - 2013


1 IX - Pierwsze po wakacjach spotkanie ze wspólnotą Żywego Różańca.

          Ks. Proboszcz zachęcał Matki Różańcowe do gorliwego odmawiania różańca i prosił

          o dalsze zaangażowanie w życie parafialne oraz o modlitwę w intencji kapłanów i powołań

          z naszej parafii.

        - Podczas uroczystej Mszy św. modliliśmy się w intencji dzieci rozpoczynających nowy rok

          szkolny oraz ich nauczycieli i wychowawców. 2IX- Odbyło się powakacyjne spotkanie

          ks. Proboszcza z katechetami pracującymi w Szkole Podstawowej nr 5. Ustalono

          szczegółowy program pracy na nowy rok szkolny i katechetyczny.

 

4 IX - Odbyło się spotkanie Kręgu Biblijnego. Ks. Proboszcz wygłosił pierwszą po wakacjach

          konferencję na temat czytania i słuchania Słowa Bożego.

 

6 IX - Ks. Proboszcz podczas Mszy św. poświęcił tornistry i przybory szkolne dzieciom,

          rozpoczynającym naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej. Podziękował również

          parafianom, którzy włączyli się w akcję „tornister dla dziecka”, związaną ufundowaniem

          pomocy szkolnych dzieciom z biedniejszych rodzin naszej parafii.

        - Wieczorem odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie z młodzieżą klas III gim.

          Rozpoczęło ono ostatni etap przygotowania młodych do przyjęcia na wiosnę sakramentu

          bierzmowania. Swoje spotkania we wrześniu miała również młodzież klas I i II gim.

          Wszystkim życzymy wytrwałości i dojrzałości w wierze.

 

8, 15 IX - Ukazały się pierwsze dwa numery parafialnego pisma: „Promyki Dobra”, które było

                 bezpłatnie rozdawane po Mszach św. przy wyjściu z kościoła.

 

9, 10, 11 IX - Odbyła się parafialna pielgrzymka szlakiem papieskim. W czasie wyjazdu

                       zwiedziliśmy zamki w Czorsztynie i Niedzicy, odbył się spływ Dunajcem, byliśmy

                       w Zakopanem w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, a także w pustelni św. brata

                       Alberta na Kalatówkach, wjechaliśmy kolejką na Gubałówkę, odwiedziliśmy

                       Krupówki i zwiedziliśmy sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu. Ostatniego dnia

                       odwiedziliśmy sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, sanktuarium

                       bł. Jana Pawła II w Krakowie, zwiedziliśmy Wawel z grobami królewskimi

                       i dzwonem Zygmunta, a także odbyliśmy spacer droga królewską na Rynek.

                       Wszyscy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń. Zdjęcia z pielgrzymki zostały

                       zamieszczone na stronie internetowej w galerii.

 

13 IX - Piąty dzień fatimski w naszej parafii. W naszym kościele mimo złej pogody zgromadziło

            się wielu czcicieli Matki Bożej Fatimskiej. Wieczorem odmówiliśmy wspólnie różaniec

            i uczestniczyliśmy we Mszy św. z okolicznościowym kazaniem. Na koniec odbyła się

            procesja z figurą Matki Bożej. Na organach grał i śpiewy poprowadził pan Jan Gogół.

            Matkom różańcowym za udział w nabożeństwie bardzo dziękujemy. Wielką radością było

            dla nas włączenie się do modlitwy również dzieci, które chętnie poprowadziły różaniec,

            odczytały lekcję i modlitwę powszechną na Mszy św., a także niosły figurkę Matki Bożej

            i duży różaniec w czasie procesji.

 

14,21 i 28 IX - Po spotkaniach w Domu Parafialnym dla ministrantów, odbyły się mecze piłki

                         nożnej na boisku Orlik. Rywalizacja była zaciekła. Mecze sprawiły wszystkim

                         ministrantom dużo radości.

 

14 IX - Rozpoczęliśmy nowy cykl katechez dla dorosłych: „Pytania o wiarę”.

            Spotkania odbywają się w soboty przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.30 w kościele.

            Zapraszamy.

 

15 IX - Ks. Proboszcz na prośbę pana Starosty Roberta Marcinkowskiego, poświęcił nowe

            boisko, znajdujące się na terenie Zespołu Szkół Zawodowych od strony ul. Kasyna

            Gostyńskiego.

 

18 IX - Kolejne spotkanie grupy modlitewnej św. ojca Pio. Oprócz modlitwy wstawienniczej

            przed Najświętszym Sakramentem było również kazanie, w którym ks. Proboszcz

            przybliżył wiernym postać św. o. Pio.

          - Wieczorem odbyło się również spotkanie z zelatorkami wszystkich róż różańcowych.

            Tematem spotkania było włączenie się matek różańcowych w odmawianie różańca

            podczas nabożeństw październikowych, a także organizacja święta patronalnego

            wspólnoty Żywego Różańca oraz przygotowania do parafialnego „Jerycha różańcowego”

            w intencji powołań do kapłaństwa i życia zakonnego z naszej parafii. Jerycho różańcowe

            odbędzie się w środę 23 października.

 

24 IX - Odbyło się pierwsze spotkanie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych. Ks. Proboszcz

             zapoznał rodziców z najważniejszymi punktami przygotowania dzieci do I Komunii św.,

             która odbędzie się 11 maja 2014 roku.

 

25 IX - W naszym kościele odbyło się spotkanie członków Duchowej Adopcji Dziecka

            Poczętego. Podczas różańca i nowenny modliliśmy się na w intencji poszanowania życia

            ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

          - Spotkanie dla członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Podczas spotkania

            ks. Proboszcz przedstawił działalność wszystkich grup parafialnych.

 

28 IX - Ostatnie spotkanie dla pielgrzymów udających się z naszej parafii do Ziemi Świętej.

            Pielgrzymka odbędzie się w terminie od 5 do 12 października br.

 

 

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano we wrześniu 2013

 

Sakrament chrztu św. przyjęli:

Ksawery Słomianny, Wiktor Matyśkiewicz, Oliwia Anna Furman.

 

Sakrament małżeństwa zawarli:

Daniel Eryk Maćkowiak i Agnieszka Staszewska,

Marek Jarczewski i Daria Kubiak,

Bartłomiej Andrzej Ratajczak i Katarzyna Michałowicz.

 

Odeszli do Pana:

Konrad Ruszczyński l. 30, ul. 27 Stycznia 21,

Jan Tomczak l.78, ul. Kręta 59,

Jan Cygiel l. 62, ul. Poznańska 64a.