..:: Kronika parafialna ::..


09 - 2014


1 IX - Podczas uroczystej Mszy św. modliliśmy się w intencji dzieci rozpoczynających nowy rok

          szkolny oraz ich nauczycieli i wychowawców.

         - Odbyło się powakacyjne spotkanie ks. Proboszcza z katechetami pracującymi w Szkole

           Podstawowej nr 5. Ustalono szczegółowy program pracy na nowy rok szkolny

           i katechetyczny.

 

3 IX - Pierwsze po wakacjach spotkanie ze wspólnotą Żywego Różańca.

          Ks. Proboszcz zachęcał Matki Różańcowe do gorliwego odmawiania różańca i prosił

          o dalsze zaangażowanie w życie parafialne oraz o modlitwę w intencji kapłanów i powołań

          z naszej parafii.

 

5 IX - Ks. Proboszcz podczas Mszy św. poświęcił tornistry i przybory szkolne dzieciom,

          rozpoczynającym naukę w klasach pierwszych szkoły podstawowej. Podziękował również

          parafianom, którzy włączyli się w akcję „tornister dla dziecka”, związaną ufundowaniem

          pomocy szkolnych dzieciom z biedniejszych rodzin naszej parafii.

 

8, 9, 10 IX - Odbyła się parafialna pielgrzymka w Bieszczady. W czasie wyjazdu zwiedziliśmy

                     tamę na Zalewie Solińskim, odbyliśmy rejs statkiem oraz przejazd wielką pętlą

                     bieszczadzką, odwiedziliśmy klasztory w Komańczy, Dukli i Dębowcu, a także

                     pałac w Łańcucie. Wszyscy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń. Zdjęcia z pielgrzymki

                     zostały zamieszczone na stronie internetowej w galerii, a relacja z wyjazdu ukazała

                     się w Promykach Dobra.

 

12 IX - Wieczorem odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie z młodzieżą klas III gim.

             Rozpoczęło ono ostatni etap przygotowania młodych do przyjęcia na wiosnę

             sakramentu bierzmowania. Swoje spotkania we wrześniu miała również młodzież klas I

             i II gim. Wszystkim życzymy wytrwałości i dojrzałości w wierze.

 

13 IX - Piąty dzień fatimski w naszej parafii. W naszym kościele zgromadziło się wielu czcicieli

            Matki Bożej Fatimskiej. Wieczorem odmówiliśmy wspólnie różaniec i uczestniczyliśmy

            we Mszy św. z okolicznościowym kazaniem. Na koniec odbyła się procesja z figurą

            Matki Bożej. Wielką radością było dla nas włączenie się do modlitwy dzieci, które

            odczytały lekcję i modlitwę powszechną na Mszy św., a także niosły figurkę Matki Bożej

            i duży różaniec w czasie procesji.

 

17 IX - Spotkanie dla członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Podczas spotkania

             ks. Proboszcz przedstawił działalność wszystkich grup parafialnych.

 

27 IX - Pierwsze spotkanie dla osób, które w przyszłym roku chcą udać się na pielgrzymkę

            śladami św. Pawła do Grecji. Został przedstawiony szczegółowy program wyjazdu.

 

30 IX - Odbyło się pierwsze spotkanie z rodzicami dzieci komunijnych.

             Ks. Proboszcz zapoznał rodziców z najważniejszymi punktami przygotowania dzieci do

             I Komunii św., która odbędzie się 10 maja 2015 roku.

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano we wrześniu 2014

 

Sakrament chrztu św. przyjęli:

Mateusz Kubiak, Oliwier Wiktor Gościański.

 

Sakrament małżeństwa zawarli:

Marcin Jakuszek i Marzena Teresa Baszyńska.

 

Odeszli do Pana:

Irena Marciniak, lat 66, ul. Podleśna 26,

Marian Poszywała, lat 89, ul. Kręta 41,

Wiktoria Michalska, lat 104, ul. Tuwima 47,

Stanisław Janicki, lat 85, ul. Pionierska 26.