..:: Kronika parafialna ::..


10 - 2010


2 X - Odbyło się spotkanie z katechetami uczącymi religii w Szkole Podstawowej Nr 5 na temat

         udziału dzieci w nabożeństwach różańcowych.

 

3 X - Nowi ministranci: Tomasz Jaworski, Filip Ostach, Szymon Środa po rocznym

         przygotowaniu, złożyli uroczyste ślubowanie ministranckie i zobowiązali się do gorliwej

         służby Panu Jezusowi przy ołtarzu. Otrzymali również kołnierze ministranckie.

 

4 X - Wieczorem z okazji Tygodnia Miłosierdzia odbyło się spotkanie Parafialnego Zespołu

         Charytatywnego Caritas. Omówiono szczegóły dotyczące działalności Zespołu

         w najbliższych miesiącach.

 

7 X - W dzień Matki Bożej Różańcowej ks. Proboszcz dokonał uroczystego poświęcenia

         różańcy, które następnie rodzice przekazali dzieciom komunijnym. Podczas Mszy św.

         modliliśmy się w intencji dzieci i ich rodziców.

 

14 X - Odbyło się spotkanie z zelatorkami poszczególnych róż Żywego Różańca. Ks. Proboszcz

           podziękował Paniom za pomoc w prowadzeniu grupy i za codzienne odmawianie

           różańca.

 

24 X - Członkowie naszej Parafialnej Rady Ekonomicznej uczestniczyli w spotkaniu formacyjnym

           Parafialnych Rad Ekonomicznych w Śremie. 3

 

27 X - Na probostwie odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Parafialnej Rady

           Ekonomicznej, Zespołu Charytatywnego Caritas, Panów kościelnych i organizatorów

           Wielkiego Festynu Parafialnego. Dokonano podsumowania wykonanych w tym roku prac

           w kościele i na budowie Domu Parafialnego, a także działalności wszystkich grup

           parafialnych. Omówiono również sprawy związane z dalszym rozwojem życia

           parafialnego i przyszłorocznym festynem.

 

28 X - Na probostwie odbyło się spotkanie z p. Antonim Bajonem z biura pielgrzymkowego

           Anda. Spotkanie dotyczyło pielgrzymek zaplanowanych na rok 2011. Nasza parafia

           w przyszłym roku zorganizuje dwa wyjazdy zagraniczne: w lutym do Ziemi Świętej i pod

           koniec maja do Francji (do Paryża, Lourdes, La Salette i Ars). Planujemy również

           podobnie jak w tym roku zorganizować trzydniową pielgrzymkę w Polsce. Zapisy na

           spotkaniu w środę 17 listopada po Mszy św. wieczornej w kościele.

 

29 X - Nasza parafia wydała piękny kalendarz ścienny na rok 2011 i pocztówki na święta

           Bożego Narodzenia. Kalendarze będziemy rozprowadzać po Mszach św. niedzielnych.

           Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na ostatnią ratę za malowanie kościoła.

 

30 X - Podczas Mszy św. wieczornej parafianie modlili się w intencji ks. Proboszcza,

           przeżywającego swoje imieniny. Składano też życzenia wielu łask Bożych i sił

           w kierowaniu naszą parafią, a także w prowadzeniu dalszych prac w kościele i na

           budowie Domu Parafialnego.

 

31 X - Przez cały miesiąc licznie gromadziliśmy się w naszym kościele na nabożeństwach

           różańcowych. Modliliśmy się w bardzo wielu intencjach, a szczególnie w intencji rodzin

           naszej parafii i naszych dobrodziejów. Różaniec był bardzo pięknie prowadzony przez

           dzieci.

 

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ

   

Podobnie jak w ubiegłych latach, w Dniu Zadusznym będziemy szczególnie modlić się

w intencji zmarłych z naszych rodzin. Serdecznie zapraszam rodziny zmarłych oraz sąsiadów we wtorek 2 listopada br. na uroczystą Mszę św. o godz. 18.00, która będzie sprawowana

w intencji zmarłych w ciągu ostatniego roku naszych parafian. Bogu pełnemu miłosierdzia będziemy polecać w naszej modlitwie świętej pamięci:

 

1.   Kazimierę Dolata, ul. Kręta 15, lat 66,

2.   Barbarę Mikołajską, ul. Pionierska 6, lat 63,

3.   Genowefę Szafraniak, ul. Kręta 56, lat 83,

4.   Antonigo Dułacza, ul. Kręta 23, lat 83,

5.   Stefana Dolatę, ul. Kochanowskiego 40a, lat 58,

6.   Józefę Goszczyńską, ul. Pionierska 33, lat 80,

7.   Annę Osiewicz, ul. Poznańska 40, lat 86,

8.   Zbigniewa Rajewskiego, ul. Kochanowskiego 72, lat 66,

9.   Wojciecha Grzymisławskiego, ul. Poznańska 3, lat 93,

10.  Piotra Laskowskiego, ul. Poznańska 122a, lat 52,

11.  Bronisława Nowaka, ul. Pionierska 15, lat 70,

12.  Halinę Górską, ul. Kochanowskiego 62, lat 96,

13.  Adama Bartkowiaka, ul. Kochanowskiego 25, lat 63,

14.  Eugeniusza Bryla, ul. Prusa 19, lat 59,

15.  Władysławę Kruszka, ul. Podleśna 35, lat 90,

16.  Piotra Ciekańskiego, ul. Kochanowskiego 12, lat 59,

17.  Andrzeja Fabisiaka, ul. Kochanowskiego 18, lat 58,

18.  Władysławę Owczarczak, ul. Graniczna 8, lat 82,

19.  Józefa Jernasia, ul. Konopnickiej 6, lat 81,

20.  Stanisława Krysiaka, ul. Słowackiego 19, lat 64,

21.  Teodorę Zielińską, ul. Konopnickiej 14, lat 83,

22.  Józefa Karolczaka, ul. 27 Stycznia 11, lat 74,

23.  Mariana Pieprzyka, ul. Starogostyńska 2/4, lat 57,

24.  Zenona Karolewicza, ul. Kręta 17, lat 68,

25.  Rafała Dajewskiego, ul. Kochanowskiego 26, lat 59,

26.  Stefana Kaczmarka, ul. Kręta 55, lat 82,

27.  Edmunda Berlińskiego, ul. Tuwima 31, lat 83,

28.  Stanisława Idaszka, ul. Podleśna 44, lat 61,

29.  Marię Radajewską, ul. Kochanowskiego 30, lat 69,

30.  Remigiusza Bobrowskiego, ul. Pionierska 4, lat 82.

 

Pamiętajmy, że w dniach od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych oraz  po wypełnieniu zwykłych warunków (Spowiedź św., Komunia św., modlitwa

w intencjach wyznaczonych na dany dzień przez Ojca Świętego) można codziennie uzyskać odpust zupełny dla tych, którzy w czyśćcu oczekują pełni zbawienia. W Dzień Zaduszny zamiast nawiedzenia cmentarza wystarczy nawiedzenie kościoła i odmówienia Ojcze

nasz i Wierzę.

 

                                                                                          Ks. Przemysław Maciejewski

                                  Proboszcz

 

 

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano w październiku 2010

 

Sakrament chrztu św. przyjęli:

Oliwier Jakub Andrzejczak, Jakub Wojtkowiak, Wojciech Wajn, Igor Jakub Sobkowiak,

Dawid Jan Michalewicz, Jeremi Janusik.

 

Sakrament małżeństwa zawarli:

Tomasz Wądrzyk i Dorota Magdalena Poszywała.