..:: Kronika parafialna ::..


10 - 2011


3 X - Wieczorem z okazji Tygodnia Miłosierdzia odbyło się spotkanie Parafialnego Zespołu

         Charytatywnego Caritas. Omówiono szczegóły dotyczące działalności Zespołu

         w najbliższych miesiącach.

 

7 X - W dzień Matki Bożej Różańcowej ks. Proboszcz odprawił uroczystą Mszę św. w intencji

         wspólnoty Żywego Różańca. Po Mszy św. przed kościołem zostało wykonane zdjęcie

         grupowe i odbyło się spotkanie w sali na parterze Domu Parafialnego. Ks. Proboszcz

         po wspólnym śpiewie i konferencji, podziękował wszystkim Paniom za codzienne

        odmawianie różańca w kościele.

 

8 X - W piwnicach Domu Parafialnego została rozprowadzona instalacja grzewcza i wylana

         betonowa posadzka. Wszystkie prace wykończeniowe zaplanowane na 2011 rok, zostały

         zrealizowaliśmy w 100%. Prace związane były z wykończeniem pomieszczeń parteru

         i piwnic Domu Parafialnego.

 

9 X - Ks. Proboszcz dokonał uroczystego poświęcenia różańcy, które następnie rodzice

         przekazali dzieciom komunijnym. Podczas Mszy św. modliliśmy się w intencji dzieci

         i ich rodziców.

 

10 i 18 X - Odbyły się pierwsze po wakacjach spotkania dla członków Parafialnej Rady

                   Ekonomicznej i Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

 

11 i 12 X - Odbył się parafialny wyjazd do Drezna.

 

22 X - Nasza parafia wydała piękny kalendarz ścienny na rok 2012. Dochód ze sprzedaży

           zostanie przeznaczony na sfinansowanie ogrzewania naszego kościoła.

 

23 X - W naszym kościele przeżywaliśmy niedzielę powołań. Gościliśmy kleryka Piotra

            Małeckiego z roku III, który przyjechał do nas na kilka dni przed swoimi obłóczynami.

            Nasz gość prosił nas o modlitwę w intencji powołań i wszystkich przygotowujących się

            do kapłaństwa oraz powiedział kazanie powołaniowe dla dzieci.

 

26 X - Na probostwie odbyło się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Ekonomicznej,

           Zespołu Charytatywnego Caritas, Duchowej Adopcji i Panów kościelnych. Dokonano

           podsumowania wykonanych w tym roku prac w kościele i na budowie Domu

           Parafialnego, a także działalności wszystkich grup parafialnych. Omówiono również

           sprawy związane z dalszym rozwojem życia parafialnego.

 

30 X - Podczas niedzielnej Mszy św. o godz.11.00, parafianie modlili się w intencji ks.

           Proboszcza przeżywającego swoje imieniny. Składano też życzenia wielu łask Bożych

           i sił w kierowaniu naszą parafią, a także w prowadzeniu dalszych prac w kościele i na

           budowie Domu Parafialnego.

 

31 X - Przez cały miesiąc licznie gromadziliśmy się w naszym kościele na nabożeństwach

           różańcowych. Modliliśmy się w bardzo wielu intencjach, a szczególnie w intencji rodzin

           naszej parafii i naszych dobrodziejów. Różaniec był w tym roku bardzo pięknie

           prowadzony przez dzieci, które licznie przychodziły na nabożeństwa.

 

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ

   

W dniach 11 i 12 października br. odbyła się parafialna pielgrzymka do Drezna.

Z Gostynia wyjechaliśmy o godz. 5.00 rano, aby już po godz. 10.00 dojechać do celu. Po krótkim pobycie w hotelu, udaliśmy się na Stare Miasto. Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od Zwingeru – słynnego salonu wystawowego z galerią obrazów m.in. Rafaela, Rubensa, Durera

i Rembrandta. Wielu wrażeń dostarczyło nam podziwianie dzieła Rafaela: „Madonna Sykstyńska”. Po zakończeniu zwiedzania galerii obrazów, rozpoczęliśmy zwiedzanie muzeum porcelany miśnieńskiej. Po wyjściu z Zwingeru, udaliśmy się do katolickiej Katedry Św. Trójcy, a następnie odbyliśmy spacer na tarasach Bruhla. Weszliśmy również do odbudowanego

w ostatnich latach po zniszczeniach wojennych, protestanckiego kościoła Frauenkirche. Następnie pełni wrażeń i troszkę zmęczeni pojechaliśmy na posiłek i nocleg do hotelu.

Drugi dzień naszego wyjazdu związany był ze zwiedzaniem Pałacu Królewskiego ze Skarbcem. Mogliśmy zachwycić się bogactwem i przepychem oglądanych wnętrz oraz zgromadzonych drogocennych i przepięknych eksponatów. Po zakończeniu zwiedzania, pojechaliśmy jeszcze do położonego pod Dreznem, pałacu myśliwskiego na wodzie- Moritzburg. Pałac i piękne otoczenie, podziwialiśmy przy wspaniałej, słonecznej pogodzie.

Po południu udaliśmy się w drogę powrotną do Gostynia. Po drodze odwiedziliśmy jeszcze Świebodzin z największą na świecie figurą Chrystusa Króla. Był czas na indywidualną modlitwę, zdjęcia i wejście na wzniesienie pod samą figurę.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom naszego wyjazdu za wspaniałą atmosferę, rozmodlenie i śpiewy. Cieszę się, ze mogliśmy zobaczyć coś nowego i zachwycić się pięknem Drezna. Bardzo dziękuję również naszemu pilotowi- panu Antoniemu za troskę o wszystkich uczestników naszej pielgrzymki i wspaniałe oprowadzanie po zwiedzanych zabytkach. Bóg zapłać.

 

 

                                                                                          Ks. Przemysław Maciejewski

                                  Proboszcz

 

 

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano w październiku 2011

 

Sakrament chrztu św. przyjęli:

Franciszek Nowak, Nicola Magdalena Dudek, Rafał Karol Stefaniak, Szymon Dubisz,

Ksawery Maksymilian Polny.

 

Sakrament małżeństwa zawarli:

Łukasz Bogdański i Agnieszka Jakuszek,

Tomasz Jędrzej Tyrakowski i Paulina Julia Baksalary,

Bartosz Jaraczewski i Marta Karolina Staśkiewicz,

Rafał Nawrocik i Żaneta Szczęsna.

 

Odeszli do Pana:

Artur Jarożek ul. Tuwima 35, lat 34,

Regina Andrzejewska ul. Słowackiego 54, lat 49,

Jerzy Goździewicz ul. Kochanowskiego 15, lat 77

 

 

Nowy numer konta parafialnego:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu

09 8678 0005 0010 0100 3043 0001.