..:: Kronika parafialna ::..


10 - 2012


2 X - Wieczorem z okazji Tygodnia Miłosierdzia odbyło się spotkanie Parafialnego Zespołu

         Charytatywnego Caritas. Omówiono szczegóły dotyczące działalności Zespołu

         w najbliższych miesiącach. Ks. Proboszcz przedstawił również sprawozdanie na temat

         pomocy żywnościowej udzielanej w naszej parafii w ramach programu PEAD.

 

3 X - Rozpoczęła się parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej.

 

4 X - Z okazji zbliżającego się święta Matki Bożej Różańcowej ks. Proboszcz odprawił

         uroczystą Mszę św. w intencji wspólnoty Żywego Różańca. Po Mszy św. przed kościołem

         zostało wykonane zdjęcie grupowe i odbyło się spotkanie przy kawie w sali na parterze

         Domu Parafialnego. Panie przygotowały pyszne placki. Ks. Proboszcz po wspólnym

         śpiewie i konferencji podziękował wszystkim Paniom za codzienne odmawianie różańca

         w kościele.

 

8 X - Na poddaszu mieszkalnym Domu Parafialnego została wylana betonowa posadzka.

 

16 i 24 X - Odbyły się spotkania Parafialnej Rady Ekonomicznej i Duszpasterskiej. Dokonano

                   podsumowania wykonanych w tym roku prac w kościele i na budowie Domu

                   Parafialnego, a także działalności wszystkich grup parafialnych. Omówiono również

                   sprawy związane z dalszym rozwojem życia parafialnego i przeżywania Roku Wiary.

 

22 X - Tego dnia wiele osób modliło się wieczorem w naszym kościele z okazji liturgicznego

            wspomnienia bł. Jana Pawła II. Panu Bogu polecaliśmy osobiste intencje i szybką

            kanonizację bł. Jana Pawła II.

 

25 X - Podczas wieczornego różańca i Mszy św. wspólnota Żywego Różańca modliła się

           o rychłe wyniesienie na ołtarze Sługi Bożej Pauliny Jaricot z okazji jej 150. rocznicy

           śmierci i 10. rocznicy wydania przez Jana Pawła II listu apostolskiego: Rosarium

           Virginis Mariae.

 

26 X - W Domu Parafialnym zakończyły się prace związane z montażem instalacji alarmowej.

            Firmie pana Zbigniewa Świerzewskiego bardzo dziękujemy.

 

28 X - W naszym kościele przeżywaliśmy niedzielę powołań. Gościliśmy kleryka Piotra

           Małeckiego z roku IV. Nasz gość prosił nas o modlitwę w intencji powołań i wszystkich

           przygotowujących się do kapłaństwa oraz powiedział kazania powołaniowe dla

           dorosłych i dzieci.

 

29 X - Nasza parafia wydała piękny kalendarz ścienny na rok 2013. Dochód ze sprzedaży

           zostanie przeznaczony na sfinansowanie kolejnej raty za drogę procesyjną wokół

           kościoła.

 

30 X - Podczas wieczornej Mszy św. parafianie modlili się w intencji ks. Proboszcza

           przeżywającego swoje imieniny. Składano też życzenia wielu łask Bożych i sił

           w kierowaniu naszą parafią, a także w prowadzeniu dalszych prac w kościele

           i na budowie Domu Parafialnego.

 

31 X - Przez cały miesiąc licznie gromadziliśmy się w naszym kościele na nabożeństwach

           różańcowych. Modliliśmy się w bardzo wielu intencjach, a szczególnie w intencji rodzin

           naszej parafii i naszych dobrodziejów. Różaniec był bardzo pięknie prowadzony przez

           dzieci, które licznie przychodziły na nabożeństwa.

 

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ

 

Już po raz czwarty nasza parafia zorganizowała pielgrzymkę do Ziemi Świętej, która odbyła się w dniach od 6 do 13 października br. Tym razem wylot do Tel Avivu nastąpił z Warszawy. Po prawie 3,5 godzinnym locie, zostaliśmy przewiezieni autobusem z lotniska do hotelu

w Betlejem. Następnego dnia odbyło się piesze zwiedzanie Jerozolimy. Na Górze Oliwnej zobaczyliśmy kościół Wniebowstąpienia Pana Jezusa, piękną panoramę starego miasta

z murami, cmentarz żydowski w dolinie Jozafata, kościół Dominus Flevit, kościół Getsemani, kaplicę zdrady Judasza i bramę św. Szczepana. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św.

w kościele Biczowania, przeżyliśmy drogę krzyżową, a na koniec pojechaliśmy do Ein Karem, aby zobaczyć kościół Nawiedzenia św. Elżbiety. Trzeci dzień naszej pielgrzymki związany był z dalszym zwiedzaniem Jerozolimy. Byliśmy na Wzgórzu Świątynnym i pod Ścianą Płaczu. Odwiedziliśmy kościół św. Anny i sadzawkę Betezda. Byliśmy również

w  Wieczerniku i grobie Dawida, a także w kościele Zaśnięcia NMP, w kościele św. Piotra

in Gallicantu oraz w Bazylice Grobu Pańskiego, gdzie przeżyliśmy Mszę św. Kolejnego dnia naszej pielgrzymki pojechaliśmy na Pustynię Judzką, zobaczyliśmy grób św. Łazarza

w Betanii, najstarsze miasto świata wymienione w Piśmie św.- Jerycho z Górą Kuszenia Jezusa i odbyliśmy kąpiel w Morzu Martwym. Piątego dnia naszego pielgrzymowania odwiedziliśmy Nazaret z Bazyliką Zwiastowania NMP. i Hajfę z klasztorem karmelitów

i grotą Eliasza. Następny dzień związany był ze zwiedzaniem Betlejem z Bazyliką i Grotą Narodzenia Pana Jezusa, a także Hebronu z grobami Patriarchów: Abrahama z żoną Sarą, Izaaka z żoną Rachelą i Jakuba. Siódmego dnia naszej pielgrzymki udaliśmy się na Górę Tabor do miejsca przemienia Pana Jezusa, odwiedziliśmy Kanę Galilejską, miejsce chrztu Pana Jezusa w Jordanie, a następnie przejechaliśmy nad Jezioro Galilejskie, aby zobaczyć kościół Prymatu św. Piotra, Kafarnaum i odbyć rejs stateczkiem po jeziorze. Ostatni dzień naszego wyjazdu związany był z odwiedzeniem kościoła Pater Noster na Górze Oliwnej, klasztoru trapistów w Latrum i pobytem na nadbrzeżu w Jaffie. Tego dnia po południu odlecieliśmy do Warszawy. Podczas pielgrzymki wiele razy wsłuchiwaliśmy się we fragmenty Ewangelii mówiących o pobycie Jezusa w miejscach, które odwiedzaliśmy. Bardzo często modliliśmy się w intencji naszej parafii, a także naszych dobrodziejów i budowniczych kościoła. Dużym przeżyciem każdego dnia było dla nas uczestnictwo we Mszy św.

w miejscach, które odwiedzaliśmy, a także możliwość niesienia krzyża na drodze krzyżowej

i osobistej modlitwy w Grocie Narodzenia Pana Jezusa i w Grobie Pańskim. Wszyscy uczestnicy pielgrzymki wrócili szczęśliwi, zadowoleni i duchowo ubogaceni.

 

 

                                                                                          Ks. Przemysław Maciejewski

                                  Proboszcz

 

 

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano w październiku 2012

 

Sakrament chrztu św. przyjli:

Nadia Maria Woźna, Martyna Maria Boruszewska, Oliwier Dawid Owczarczak,

Maja Aleksandra Andrzejczak.

 

Sakrament małżeństwa zawarli:

Sławomir Cerekwicki i Anna Maćkowiak,

Szymon Paweł Cichowiak i Barbara Anna Ratajczak,

Łukasz Andrzejczak i Anita Daria Majchrzak.

 

Odeszli do Pana:

Jan Norberciak ul. Podleśna 24, lat 80,

Józefa Godniak ul. Kręta 36, lat 84.

Marian Owczarski ul. 27 Stycznia 6, lat 81.