..:: Kronika parafialna ::..


12 - 2009


5 XII - W Domu Katolickim przy Farze odbyło się spotkanie dzieci ze św. Mikołajem, który

            wręczył dzieciom z rodzin gorzej sytuowanych upominki. Wszystkim parafianom, którzy

            przekazali na ten cel ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. W spotkaniu uczestniczyły

            również dzieci z naszej parafii.

 

6 XII - Ks. Proboszcz dokonał uroczystego poświęcenia książeczek do nabożeństwa dla dzieci

           komunijnych. Dzieci odmówiły wspólnie z książeczki pierwszą modlitwę za swoich

           rodziców.

 

11 XII - W auli Zespołu Szkół Zawodowych odbyło się spotkanie dzieci -Pomocników Matki

             Kościoła z okazji św. Mikołaja. W spotkaniu wzięli udział również rodzice. Wszystkim

             sponsorom za pomoc w przygotowaniu spotkania i upominków bardzo dziękujemy.

 

16 XII - Parafianie dość licznie skorzystali ze spowiedzi św. w dniu spowiedzi adwentowej

              w naszym kościele. Kapłani cieszyli się, że wielu z nas znalazło czas i przyjęło

              zaproszenie, by w ten sposób duchowo przygotować się do świąt Bożego Narodzenia.

 

22 XII - Zakończyła się pierwsza część odwiedzin duszpasterskich rodzin naszej parafii.

              Ks. Proboszcz w adwencie odwiedził mieszkańców ulic: Starogostyńskiej, Granicznej,

              Podleśnej, Kochanowskiego, Słowackiego, Sportowej, Mickiewicza, Niestrawskiego,

              Orzeszkowej, Broniewskiego oraz Sienkiewicza i Gąbrowicza. Łącznie ponad 360

              domów co stanowi 1/3 parafii. Ciąg dalszy kolędy po świętach i w styczniu.

 

            - Wieczorem odbyło się spotkanie członków Zespołu Charytatywnego Caritas, którzy

              przygotowali paczki świąteczne dla chorych i dzieci z biedniejszych rodzin naszej

              parafii. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

 

23 XII - Odbyły się ostatnie roraty. Przez cały adwent uczestniczyło w nich ponad 200. dzieci

              i wielu dorosłych. Codziennie były kazania dialogowane z dziećmi i prowadzona przez

              nie modlitwa powszechna. Największe emocje były przy losowaniu czterech figurek

              Matki Bożej do domu.

 

26 XII - Na Mszy św. o godz. 11.00 wystąpiły dzieci z parafialnej grupy Pomocników Matki

             Kościoła, pięknie śpiewając kolędy. Dzieci zostały nagrodzone gromkimi oklaskami.

             Animatorce pani Marcie za pomoc w przygotowaniu występu bardzo dziękujemy.

 

31 XII - Wieczorem na ostatniej w tym roku Mszy św. zgromadziliśmy się licznie w kościele, by

             dziękować Bogu za łaski otrzymane w ciągu roku. W modlitwie pamiętaliśmy

             szczególnie o małżeństwach, które przeżywały w ciągu roku swoje jubileusze.

 

                                                                                                        Ks. Przemysław Maciejewski

                                     Proboszcz

 

 

BUDUJEMY KOŚCIÓŁ

   

16 grudnia zakończyły się trwające od miesiąca prace przed kościołem związane

z położeniem chodnika. Panowie z firmy MADA pana Dariusza Kawczyńskiego

ułożyli ponad 400 m kw. kostki Piccola na odcinku pomiędzy schodami przy parkingu,

a głównymi schodami przed kościołem. Wcześniej zajęli się przygotowaniem podłoża pod kostkę poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu, a więc wywóz ziemi i gliny, ułożenie krawężników, przygotowanie studzienek kanalizacji deszczowej, nawiezienie piasku i betonu oraz stabilizację gruntu. Podczas wykonywania tych prac zostały odsłonięte schody wejściowe z murkami oraz ściana południowa kościoła znajdująca się koło krzyża. Okazało się, że zaistniała konieczność uzupełnienia izolacji pionowej - przeciwwilgociowej. Wykonania tej pracy w darze dla parafii podjęła się firma p. Czesława Domachowskiego. Prace polegały na dokładnym odkopaniu i odsłonięciu ścian fundamentowych schodów i ściany południowej kościoła, oczyszczeniu odsłoniętych ścian oraz wykonaniu uzupełniającego tynku, uzupełnieniu i wykonaniu izolacji pionowej – przeciwwilgociowej do wysokości kostki brukowej oraz wykonaniu dodatkowo w tych miejscach drenażu odwadniającego i odprowadzającego wodę, łącząc go z kanalizacją deszczową. Na koniec drenaż opaskowy zasypano gruntem przepuszczającym wodę. Bardzo się cieszę, że pogoda umożliwiła wykonanie tych wszystkich prac. Teren przy kościele bardzo wypiękniał. Na wiosnę planujemy posadzenie drzew

i krzewów wg przygotowanego kilka lat temu projektu zieleni. W miarę możliwości finansowych będziemy kontynuować prace związane z położeniem kostki na drodze procesyjnej dookoła kościoła oraz z wykonaniem drogi dojazdowej do Domu Parafialnego i przygotowaniem miejsc postojowych. Bardzo dziękuję wykonawcom wszystkich prac oraz p. Markowi Baranowi za ofiarowanie ziemi.

W minionym roku prowadziliśmy również dalsze prace związane z budową Domu Parafialnego. W piwnicach zostały wykonane tynki wewnętrzne oraz posadzki. Wykonano także schody zewnętrzne, wejściowe do budynku oraz wyprowadzono piony instalacji elektrycznej zasilającej i doprowadzające prąd z piwnicy na parter i poddasze. Wykonano

i zamontowano bramy garażowe, a także drzwi główne wejściowe i boczne. Wykonano, osadzono i obmurowano wszystkie okna na parterze i poddaszu mieszkalnym. Bardzo się cieszę, że w minionym 2009 roku osiągnęliśmy stan surowy zamknięty z wykończonymi piwnicami, budowanego Domu Parafialnego. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które pomogły w wykonaniu tych prac. Dziękuję także parafianom za pomoc w ich sfinansowaniu. Dom Parafialny w przyszłości będzie służył naszej parafii.

Bóg zapłać.

 

 

                                                                                          Ks. Przemysław Maciejewski

                                  Proboszcz

 

 

 

W KSIĘGACH METRYKALNYCH

zapisano w grudniu 2009

 

Sakrament chrztu św. przyjęli:

Anna Hanusek, Adam Wojtkowiak, Pola Anna Jankowska.

 

Sakrament małżeństwa zawarli:

Tomasz Wujek i Magdalena Tyrakowska.

 

Odeszli do Pana:

Barbara Mikołajska, lat 63, ul. Pionierska 6,

Genowefa Szafraniak, lat 83, ul. Kręta 56,

Stefan Dolata, lat 58, ul. Kochanowskiego 40a,

Antoni Dułacz, lat 83, ul. Kręta 23,

Józefa Goszczyńska, lat 80, ul. Pionierska 32