..:: Kronika parafialna ::..


12 - 2014


4 XI I - Odbyła się renowacja figury Pana Jezusa Zmartwychwstałego w prezbiterium. Figura

             została oczyszczona i wyzłocona. Nad głową Pana Jezusa został umieszczony nimb

             krzyżowy. Postać Pana Jezusa wygląda teraz bardzo okazale.

 

7 XII - Ks. Proboszcz dokonał uroczystego poświęcenia książeczek do nabożeństwa dla dzieci

           komunijnych. Dzieci odmówiły wspólnie z książeczki pierwszą modlitwę za swoich

           rodziców.

 

17 XII - Parafianie dość licznie skorzystali ze spowiedzi św. w dniu spowiedzi adwentowej

              w naszym kościele. Kapłani cieszyli się, że wielu z nas znalazło czas i przyjęło

              zaproszenie, by w ten sposób duchowo przygotować się do świąt Bożego Narodzenia.

 

22 XII - Wieczorem odbyło się spotkanie członków Zespołu Charytatywnego Caritas, którzy

             przygotowali paczki świąteczne dla biedniejszych rodzin naszej parafii. Wszystkim

             ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

 

23 XII - Odbyły się ostatnie roraty. Przez cały adwent uczestniczyło w nich sporo dzieci

              i dorosłych. Codziennie były kazania dialogowane z dziećmi i prowadzona przez nie

              modlitwa powszechna. Największe emocje były przy losowaniu figurek Matki Bożej do

              domu.

 

23 XII - Nasz kościół został przyozdobiony pięknymi choinkami i innymi dekoracjami.

              Wszystkim osobom, które zaangażowały się w tę pracę składamy serdeczne

              Bóg zapłać.

 

24 XII - Na porannej Mszy św. zgromadzili się wszyscy ministranci i lektorzy.

              Po Mszy św. odbyło się spotkanie opłatkowe połączone ze śpiewem kolęd.

              Do naszego kościoła przybył również przedstawiciel harcerzy, który

              uroczyście przekazał nam Betlejemskie Światło Pokoju.

              We Wigilię po raz pierwszy w naszym kościele zostały odprawione dwie

              Pasterki na których zgromadziło się 1100. parafian i gości. W rozdawaniu

              Komunii św. pomagał nasz szafarz, pan Antoni, który w drugie Święto zaniósł

              także Komunię św. chorym do domów.

 

27 XII - Rozpoczęły się odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Kolęda rozpoczęła

             się od ulic położonych powyżej kościoła i potrwa do końca stycznia.

 

31 XII - Wieczorem na ostatniej w tym roku Mszy św. zgromadziliśmy się licznie w kościele,

             by dziękować Bogu za łaski otrzymane w ciągu roku.